Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Børn falder fra hinanden i asylcentre

Ventetiden og uvisheden for børnene i landets asylcentre ødelægger børnene fysisk og psykisk. Dansk Røde Kors vil have børnefamilier hurtigere ud af centrene.

De lider i højere grad af hovedpine og mavepine, er mere nervøse og har sværere ved at falde i søvn. Asylansøgende børn er simpelthen mere ulykkelige end danske børn. Det er blot nogle af konklusionerne i en ny antologi » Asylbørn-en barndom i undtagelsestilstand « , der samler og analyserer senere års forskning om, hvordan asylbørn trives i landets asylcentre. Det er især ventetiden på centrene og uvisheden om, hvad der skal ske med asylansøgerne, der ødelægger børnenes trivsel. -Børnene lever i et totalt tidsmæssigt vakuum, hvor fremtiden forsvinder. Det har meget alvorlige konsekvenser for børnenes evne til at skabe sig en identitet, siger seniorforsker Kathrine Vitus fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Som medforfatter til bogen påpeger hun, at børnene får det dårligere, jo længere tid de opholder sig inden for asylcentrenes murer. De bliver rastløse og skrøbelige, får lavt selvværd og nogle bliver vrede og aggressive. -Vi har for eksempel gennemgået en række social- og sundhedsjournaler. Cirka efter to års ophold begynder forældrene at få nogle psykiske og fysiske symptomer og begynder at tage en masse medicin, nogle kan ikke tage sig af deres børn, og så begynder børnene at reagere, siger Kathrine Vitus.

Påvirkes af forældre
Ifølge seniorforskeren lader børnene sig i høj grad påvirke af forældrenes situation. -Forældrene må ikke arbejde, boligforholdene i asylcentrene er begrænsede, og de ved ikke, om de lige pludselig skal forlade landet. Det pres, som forældrene lever under, påvirker børnene, som forstår intuitivt, at hele situationen er præget af angst og usikkerhed, siger hun. En af bogens undersøgelser sammenligner fysiske og psykiske symptomer blandt asylbørn med danske børn, og her er forskellen slående. For eksempel har 43 procent af asylbørnene hovedpine, mens det tal kun er 24 procent for danske børn. Og over halvdelen asylbørnene er kede af det, mens det kun er hvert fjerde danske barn.Derudover mener 44 procent af de asylsøgende børn, at de har et dårligt liv, mens det tal kun er tre procent for de danske mindreårige. Dansk Røde Kors nikker genkendende til problemerne i landets asylcentre, men påpeger samtidig, at opholdstiden for asylansøgerne er nedbragt markant, siden undersøgelserne er lavet. I 2008 indgik regeringen og Dansk Folkeparti en aftale, der tillod afviste asylfamilier fra Somalia og Iran at flytte ud i egen bolig i stedet for at bo i asylcentre. En undersøgelse fra Dansk Røde Kors viste, at børnenes trivsel blev markant forbedret for de familier, der flyttede. Men tilbuddet bør gælde alle nationaliteter, mener Dansk Røde Kors.

 

Redaktionen afsluttet: 05.04.2011