Skip to main content
Videnscenter for Psykotraumatologi

Mental sundhed hos afviste asylansøgere i Danmark - Et medmenneskeligt ansvar

Siden 2015 er antallet af asylansøgere, som søger asyl i Danmark, steget voldsomt. Med sig har de en rygsæk fyldt med ubehagelige og eventuelle traumatiserende oplevelser, men også et håb om en bedre fremtid. For nogle af disse asylansøgere slutter drømmen dog brat med en afvist ansøgning. Denne afvisning betyder også, at de ikke har mulighed for at få hjælp til at bearbejde deres forfærdelige oplevelser.

På det seneste har asylsystemet været under hård kritik af forholdene for de asylansøgere, som bliver afvist og som ikke kan udvises pga. forholdene i hjemlandet. Både mad, behandling og sundhedsforhold er blevet kritiseret, skriver Politiken d. 3 januar 2017. Spørgsmålet er så, hvordan et langvarigt ophold i disse omgivelser påvirker de afviste asylansøgere.
Netop dette har professor Ask Elklit og cand.scient Kathrine Schwarz-Nielsen fra Videnscenter for Psykotraumatologi undersøgt. De undersøgte 53 afviste irakiske asylansøgere og fandt en foruroligende høj forekomst af psykiske lidelser i denne gruppe. Undersøgelsen viste alarmerende høje tal, hvor:

                      94 % havde symptomer på angst

                      100 % havde symptomer på depression

                      77 % havde symptomer på PTSD.


Gennemsnitligt havde deltagerne ligeledes oplevet mere end otte traumatiske hændelser hver. Der var ingen sammenhæng mellem antallet af traumatiske hændelser og graden af PTSD. Havde man altså oplevet en enkelt traumatisk hændelse, kunne man være ligeså hårdt ramt af PTSD, som én der havde oplevet otte eller flere hændelser.
Størstedelen af respondenterne i denne undersøgelse havde opholdt sig på et asylcenter i 5 til 10 år, hvilket er foruroligende da andre undersøgelser har vist, at længden af et ophold på et asylcenter har en negativ effekt på udviklingen af angst, depression og PTSD. Det er ligeledes påvist at asylansøgere har en højere forekomst af symptomer på angst, depression og PTSD sammenlignet med flygtninge og immigranter.

Med afsæt i denne viden er det relevant at stille spørgsmålstegn ved vores moralske ansvar overfor vores medmennesker. Kan vi tillade et så langt ophold, uden nogen form for psykologisk behandling? På baggrund af undersøgelsen vil en anbefaling være, at et ophold på et asylcenter gøres så kort som overhovedet muligt, og at alle afviste asylansøgere undersøges med henblik på at screene og behandle psykologiske traumer imens de er i Danmark og tvunget til at bo på et udvisningscenter. For de afviste asylansøgere vil det også betyde, at de har mulighed for at forlade landet med en rygsæk, som vejer lidt mindre, end den de kom med.

Kilde på videnskabelig artikel:
Schwarz-Nielsen, K.H. & Elklit, A. (2009). An Evaluation of the mental status of rejected asylum seekers in two Danish asylum centers. Torture Volume, 19 (1), 51-59
Kontakt ceandersen@health.sdu.dk for adgang.

Redaktionen afsluttet: 18.01.2017