Skip to main content
DA / EN

Jane Ebsen Morthorst

Ph.d., lektor
Biologisk Institut

Telefon: 65 50 74 92
Email: jamor@biology.sdu.dk
Webside: https://www.sdu.dk/ansat/jamor

Faglige stikord

  • Hormonforstyrrende stoffer
  • Miljøfremmede stoffer og deres indvirkning på miljøet
  • Kemikaliesikkerhed
  • Forskningsformidling

Faglige stikord i relation til centeret

  • Undervisningsudvikling (F2F, online, interaktiv, students as partners, feedback-baseret læring…)
  • Betydningen af faglig skrivning og læsning for faglig udvikling (literacy)
  • Eco-anxiety; hvordan kan undervisningen i miljøproblematikker understøtte handling og motivation frem for apati og modløshed hos unge
  • Underviserens betydning for uddannelsesvalg og læring
  • 21st century skills