Skip to main content
Gæsteforsker på FNUG

Gæst på FNUG, Morten Christensen arbejder på projektet 'Makerspace som kollegialt læringsrum på erhvervsuddannelsen'

Erhvervsskolelærere finder inspiration og værdi i deling af nye erfaringer med kollegaer med anden didaktisk baggrund, når de skal tilegne sig nye digitale undervisningskompetencer. Det viser en undersøgelse, som danner baggrund for projektet ’Makerspace som kollegialt læringssrum på erhvervsuddannelsen’, som Morten Christensen er leder af. FNUG nyder godt af at have ham som gæst på centret, mens han arbejder på projektet

Af Lisbet Foged, , 15-08-2023

Morten Christensen, ph.d. er lektor og læreruddanner i naturfag, primært fysik/kemi på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, hvor han blandt andet er STEM-koordinator for den naturfaglige profil-linje og indgår i forskellige tværprofessionelle og tværinstitutionelle samarbejder, blandt andet har han været leder af et af laboratorierne under projektet LabSTEM, hvor han udviklede STEM-forløb og -aktiviteter i samarbejde med lærere på Svendborg Erhvervsskole.

Hans igangværende arbejde trækker i høj grad på empiri fra LabSTEM, og desuden på artiklen ’Materiality in a practice-based approach’, skrevet af professor Connie Svabo, centerleder på FNUG. 

Undersøgelsen bag projektet ’Makerspace som kollegialt læringssrum på erhvervsuddannelsen’ analyserer syv semistrukturerede interviews af læreres oplevelse af kompetenceudvikling i STEM-undervisning ud fra forskellige praksistilgange til læring, materialitet og rum. Samarbejdspartnere på projektet er Connie Svabo, Dorte Moeskær Larsen og Claus Auning fra LabSTEM-projektet; henholdsvis projektchef, projektleder og laboratorieleder.

Morten Christensen

ph.d., lektor på UCL

Kontakt

Connie Svabo

Professor, centerleder FNUG

Kontakt

Dorte Moeskære Larsen

Adjunkt på FNUG og leder af LabSTEM og LabSTEM+

Kontakt

Claus Auning

Lektor, Ph.d., UC Syd

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 15.08.2023