Skip to main content
STEM uddannelse

NiSE

NAFA (Naturfagsakademiet) og FNUG (Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling) har i samarbejde etableret et netværk for forskere og praktikere i STEM-uddannelse i Danmark: Network in STEM Education, i daglig tale: NiSE

Naturfagsakademiet NAFA er et nationalt program, der skal fremme motiverende og udbytterig naturfagsundervisning i grundskolen ved at styrke uddannelse af kommende og nuværende naturfagslærere. Forskningsindsatsen i NAFA styres af Center of Excellence in Science Education, CESE, som ledes af Gitte Miller Balslev og Martin Sillasen. De to har i samarbejde med FNUGs leder Connie Svabo skabt Network in Science Education.

Visionen for NiSE

Visionen er at fremme STEM-uddannelsesinnovation gennem dialog og refleksion mellem undervisere, forskere og uddannelsesudviklere i danske og internationale samfund.

Mål og omfang

Målet med NiSE er at bringe STEM-undervisere og -forskere sammen på tværs af sektorer og nationer og derved at bidrage til kollaborativ uddannelsesudvikling, innovation og forskning vedrørende STEM-uddannelse. Vi mødes online cirka en gang om måneden og inviterer både nationale og internationale bidragydere til at deltage og belyse udvalgte emner inden for vores overordnede tema. Vi skaber fælles produktioner, fx webinarer, podcasts, konferenceoplæg, artikler, bøger mv.

Overordnet tema og forskningsspørgsmål

Det centrale tema er tværgående forskning og kollaborativ innovation i STEM-uddannelse.

De overordnede forskningsspørgsmål er:

  • Hvordan oversætter vi forskning i STEM-uddannelse til uddannelsespraksis?
  • Hvordan kan fagpersoner i formelle og uformelle uddannelsesrammer facilitere og drive uddannelsesinnovation med målet om at styrke dansk STEM-uddannelse?
  • Hvordan kan uddannelsesforskning i STEM-uddannelse bidrage til forandring, og hvad er udfordringerne, mulighederne og løsningerne?

Deltagere i netværket

Netværket består af fagpersoner fra formelle og uformelle naturvidenskabelige uddannelser, og undervisere og forskere fra professionshøjskoler og universiteter i Danmark. Kernedeltagerne er fra netværk og projekter i NAFA og FNUG, men alle er velkomne.

Facilitering

Netværket faciliteres af Gitte Miller Balslev og Martin Sillasen, forskningsledere i CESE, og Connie Svabo, centerleder på FNUG/LSUL

mød forskeren

Professor Connie Svabo er leder på Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG) og en af initiativtagerne til NiSE

Læs mere her

Mød forskeren

Gitte Miller Balslev er centerleder af CESE, lektor på Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG) og en af initiativtagerne til NiSE

Læs mere her

Mød forskeren

Martin Sillasen, vicecenterleder af CESE, docent i naturfagsdidaktik på VIA og en af initiativtagerne til NiSE

Læs mere her

Redaktionen afsluttet: 07.08.2022