Skip to main content
Rapport

Evaluering af deltagernes oplevelse i et escape room på SDU

Rapporten "Evaluering af deltagernes oplevelse af et escape room på SDU" er netop udkommet

Af Lisbet Foged, , 14-08-2022

Rapporten er skrevet på baggrund af et forskningsprojekt, som evaluerer gymnasieelevers deltagelse i escape room-aktiviteten ’S. D. Ungerskovs Arving’, som Institut for Biokemi og Molekylærbiologi (BMB) tilbyder fx gymnasieelever, gæster til Forskningens Døgn og andre interesserede at deltage i. To videnskabelige assistenter fra Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG), Katrine Bergkvist Borch og Maiken Westen Holm Svendsen har fulgt en gymnasieklasse, mens de gennemførte aktiviteten. Sammen med professor Connie Svabo, centerleder på FNUG, har de gennemført projektet på baggrund af deres iagttagelser og analyser, og med udgangspunkt i et teoretisk perspektiv på escape room-aktiviteter som lærings- og oplevelsesrum. Ledere af escape room-aktiviteten er to specialkonsulenter fra Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariet, Philip Hallenborg, som har designet aktiviteten, og Lise Junker, som er koordinator.


I aktiviteten skal deltagerne finde ud af, om S. D. Ungerskov har en arving, og i så fald hvem denne arving er. Nogle af gåderne drejer sig om det biologiske emne DNA, og hele aktiviteten foregår i et lokale, der leder tanker hen mod et biologisk laboratorium.

Om dette setup er der lavet et forskningsprojekt med formålet at undersøge deltagernes oplevelse af aktiviteren, herunder deltagernes interaktion i rummet og møde med rummet og de ting, der er placeret i det som del af aktiviteten. Interviews, observationer og et kort spørgeskema har leveret det materiale, som bliver behandlet i rapporten.

Rapporten indledes med et afsnit om projektets teoretiske forankring i oplevelses- og museumsteori, blandt andet Connie Svabos studie af børns medierede museumsbesøg på Naturama. Herefter redegør forfatterne for deres metodevalg, hvorefter det indsamlede empiriske materiale – observation af aktiviteten, spørgeskemaer og interviews med koordinator og designer af aktiviteten – bliver præsenteret og analyseret. Her får læseren lov til at være flue på væggen, idet mange af deltagernes dialoger er nedskrevet ordret som replikker.

En af konklusionerne på undersøgelsen er, at 92% af eleverne synes, det var enten sjovt eller meget sjovt at deltage i aktiviteten. 50% af eleverne var nysgerrige eller meget nysgerrige (8% ud af de 50%) efter at vide noget om, hvad DNA kan bruges til.

Viden fra dette pilot-forskningsprojekt åbner – sammenholdt med det korte litteratur-review i rapporten – for mange muligheder for at arbejde forskningsbaseret med at udvikle såkaldte edu-escape rooms med naturvidenskabeligt indhold på hvert af de fire institutter på Det Naturvidenskabelige Fakultet på SDU, dvs. escape rooms, der giver deltagerne et læringsudbytte. Fx kan et edu-escape room bruges som en outreach-aktivitet. 

Mød forskeren

Maiken Westen Holm Svendsen, videnskabelig assistent på FNUG, SDU. Hun er cand. scient. i matematik og fysik

Yderligere informationer

Mød forskeren

Katrine Bergkvist Borch, videnskabelig assistent på FNUG. Hun er cand. scient. i biologi

Yderligere informationer

Mød forskeren

Connie Svabo er professor i STEM-uddannelse og videnskabskommunikation. Hun er leder af FNUG (Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling).

Yderligere informationer

Mød koordinatoren

Lise Junker er specialkonsulent i Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat

Yderligere informationer

Mød udvikleren af aktiviteten

Philip Hallenborg, forskningsrådgiver, Det Naturvidenskabelige Fakultetssekretariat. Philip Hallenborg er desuden tilknyttet FNUG

Yderligere informationer