Skip to main content

Forskning på FNUG

LabSTEM+ er en videreførelse af LabSTEM-projektet. Novo Nordisk Fonden har bevilliget midler, så projektet kan fortsætte til 2026. LabSTEM+ har til formål blandt andet at arbejde for en højere kvalitet i undervisningen i matematik og naturfag i grundskolens udskoling og på ungdoms- og erhvervsuddannelserne. Connie Svabo er projektchef, Dorte Moeskær Larsen er projektleder, og Maiken Westen Holm Svendsen er ph.d.-studerende på projektet.


Geo & Bio Science Center Syd har tilknyttet et følgeforskningsprojekt, som ph.d.-stipendiat Katrine Bergkvist Borch står for under ledelse af Connie Svabo. Projektet er støttet af Novo Nordisk Fonden. Katrine Bergkvist Borch arbejder med en blanding af kvantitative og kvalitative metoder (mixed methods). Samme form for følgeforskning har Katrine lavet i forbindelse med projektet Bælt i Balance, som er støttet af VELUX Fonden og Nordea-fonden. Læs mere om Katrine Bergkvist Borchs ph.d.-projekt her.

LAVIN (Længdestudie Af Videnøkologi i Naturfagsakademiet), hvor Connie Svabo og Thomas Albrechtsen er projektledere. Karina Kiær, forsker på FNUG og adjunkt på UC Syd, er medarbejder på projektet, og Tina Maria Brinks er ph.d.-stipendiat.

NAVADA – ’Naturvidenskabelig almendannelse i dagtilbud’ hører til på Københavns Professionshøjskole.
FNUG bidrager til projektet ved at huse og vejlede to ph.d.-stipendiater, som er ansat i projektet: Karen Bollingberg og Søren Krogh Hansen, som derfor fra den 1. februar 2023 og tre år frem er en del af forskningsmiljøet i og omkring FNUG. NAVADA ønsker at styrke 0-6-årige børns naturvidenskabelige almendannelse. Connie Svabo indgår i advisory board for projektet, som er støttet af Novo Nordisk Fonden.

Fysikklubber i Region Syddanmark, som er støttet af Villum Fondens projekt ”Science i Fritiden”, er ledet af professor Mads Toudal Frandsen, Institut for Fysik, Kemi og Farmaci, SDU. FNUG er tilknyttet i form af følgeforskning om evaluering og kommunikationsbistand. Vi samarbejder også med FKF om andre STEM-aktiviteter.

Følgeforskning i Skolesporet – et følgeforskningsprojekt i NAFA, hvor lektor Chunfang Zhou, FNUG, er en del af forskningsteamet.

Herunder finder du alle projekter

Moriori, Music and Manawa

Fysikklubber i Region Syddanmark

CCN - Connected Classrooms Nordic Study

LAVIN - Længdestudie af videnøkologi i NAFA

NAVADA - Naturvidenskabelig almendannelse i dagtilbud

Geo og Bio Science-center Syd

Bælt i Balance

LabSTEM

LSUL (Laboratorium for STEM Uddannelse og Læring)

ParentSTEM

Science i børnehøjde

MatKult

Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 2466

Sidst opdateret: 31.01.2024