Skip to main content
DA / EN

MatKult

Laboratorium for STEM Uddannelse og Læring (LSUL) har deltaget i det dansk-tyske projekt MatKult – Matematik-Kultur med grænseværdi, støttet at Interreg-programmet, der har til formål at øge fokus på det grænseoverskridende samarbejde og at understøtte videreudviklingen af den dansk-tyske grænseregion.  MatKult startede i 2014  og sluttede i sommeren 2022. Projektet har arbejdet med at skabe opmærksomhed omkring matematik som en del af kulturen på begge siden af den dansk-tyske grænse i et samarbejde mellem Universität zu Lübeck (Institut für Mathematik, Lübecker Initiative Mathematik), Europa-Universität Flensburg (Abteilung für Mathematik und ihre Didaktik), House of Science (Sønderborg kommune), Professionshøjskole Absalon (Center for Skole og Læring) og LSUL.

MatKults formål var at fremme interessen for matematik som et fælles sprog blandt borgere i programregionen, der består af Region Syddanmark, Region Sjælland og Schleswig-Holstein.  Omdrejningspunktet var at gøre matematik mere tilgængelig og synliggøre matematiks betydning for vores historie, kultur og ikke mindst moderne liv ved at formidle et realistisk billede af matematikken som et af menneskehedens kulturgoder med en udviklingshistorie på over 5000 år og med stor aktuel samfundsmæssig betydning.

Her er nogle eksempler på outputs fra MatKult:

MatOnline – en avis om matematik

Avisen udkom to gange årligt med informationer om MatKult projektet og med artikler om matematiks anvendelighed, kulturelle og samfundsmæssige betydning, underholdningsværdi og intellektuelle elegance. Alle artikler er tilgængelige her på siden, og du kan læse om mange emner lige fra  håndarbejde og biologi til hyperbolsk geometri med fokus på anvendelsens bredde i hverdagen, i samfundet og i virksomheder.

Du finder alle artiklerne her.

Og du finder MatOnline her

Fremtidsseminar

I marts 2022 mødtes 24 elever fra en dansk 10. klasse og 23 elever fra en tysk 9. klasse for at diskutere fremtidens matematikundervisning.

Det overordnede mål med fremtidsseminaret var at bringe de virkelige eksperter i matematikundervisningen, eleverne, sammen fra begge sider af grænseregionen for at formulere en vision for den fremtidige matematikundervisning.

Eleverne skulle med udgangspunkt i deres egne erfaringer og perspektiver identificere hovedproblemerne i den aktuelle matematikundervisning og give anbefalinger til fremtidige forbedringer af matematikundervisningen.

Seminaret foregik online, og eleverne,  deres lærere og fem MatKult-projektmedarbejdere brugte et par timer sammen, hvor de både fælles og i mindre grupper præsenterede deres nuværende skolehverdag for hinanden og drøftede deres fremtidsvisioner, som begge klasser havde forberedt med udgangspunkt i et undervisningsmateriale, som projektmedarbejde Helle Lykke Østerby havde udviklet til formålet. 

Undervisningsmaterialet er tilgængeligt for alle og kan bruges også i en enkelt klasse. Det findes både på dansk og på tysk og kan downloades her.

Læs også Helle Lykke Østerbys uddybende artikel om forløbet.

 

Matematikfilmfestival

LSUL deltog også i planlægning og afvikling af Matematikfilmfestivalen, en årlig matematikkonkurrence for alle i Region Syddanmark, Region Sjælland og Schleswig-Holstein.

Der blev i alt afholdt tre festivaler, hvor skoleklasser fra begge lande bidrog med kortfilm om matematik, og en jury for hver festival udpegede en vinder. 

 

Redaktionen afsluttet: