Skip to main content
DA / EN

LAVIN

LAVIN - Længdestudie af videnøkologi i NAFA (Naturfagsakademiet) - skal undersøge og forstå, hvordan viden bliver skabt, forankret og delt i de naturfagsdidaktiske professionelle læringsfællesskaber på læreruddannelsen i NAFA-programmet over et længere tidsrum

LAVIN-projektet er udviklet med udgangspunkt i beskrivelsen af NAFA i akademiets eget materiale og i den rammebeskrivelse, CESE har udformet for projektet.

Projektets formål er at undersøge de naturvidenskabelige professionelle læringsfællesskabers potentiale for videnflow og kapacitetsudvidelse af naturfagsdidaktikken på læreruddannelsen i NAFA-programmet, og hvordan de bidrager til et videnkredsløb i hele læreruddannelseskæden.

Undersøgelsen skal dokumentere og forstå den videndeling, der foregår i programmet.

LAVIN-projektet bygger videre på de første undersøgelser, der er lavet af CESE. I særlig grad bygger det videre på resultater af et review over nyere litteratur om professionelle læringsfællesskaber (PLF) i netværk inden for naturfagsdidaktik på læreruddannelsesområdet, som forskere fra FNUG har lavet i 2022. Det kom der rapporten Professionelle læringsfællesskaber - et forskningsoverblik (2018-2021) ud af. Læs mere om baggrunden for undersøgelsen her.

Med udgangspunkt  i blandt andet resultaterne af reviewet sætter LAVIN-projektet fokus på NAFAs professionelle læringsfællesskaber som videnøkologi med spørgsmålet:

Hvordan konstrueres en national videnøkologi af naturfagsdidaktiske professionelle læringsfællesskaber (i NAFA) på læreruddannelsesområdet?

Projektet ledes af docent Thomas R.S. Albrechtsen, UC Syd, og professor Connie Svabo, centerleder på FNUG, SDU.
Øvrige projektdeltagere er projektmedarbejder cand. pæd. Karina Kiær i en halvtidsansættelse på SDU, og ph.d.-studerende Tina Maria Brinks, begge under ledelse af Connie Svabo.

NAFA er støttet af Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden

Redaktionen afsluttet: