Skip to main content
Rapport

Følgeforskning til projektet Bælt i Balance

Effektvurdering af undervisningsforløb og elevinteresse

Ny rapport giver indblik i følgeforskningsprojektet til Bælt i Balance, et projekt, der handler om naturgenopretning i hav- og kystmiljøet ved Lillebælt, og om at udvikle naturbaserede undervisningsforløb. Læs om projektet her.

Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling har, siden projektet Bælt i Balance startede, fulgt og undersøgt den aktivitet i projektet, som handler om formidling til børn og unge. Følgeforskningsprojektet har undersøgt, hvilken effekt undervisningsforløb og formidling om havmiljø har på de unge – og har stillet spørgsmålet: Hvad kan rette de unges interessen mod hav og kyst?

 

Rapporten gennemgår, hvordan følgeforskningsprojektet har været tilrettelagt, og hvordan naturbaseret undervisning kan være katalysator for elevernes interesse i havet, øge deres ocean literacy og påvirke deres affektive felter positivt. Følgeforskningsprojektet har benyttet sig af både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder for at undersøge, om og hvordan elevernes interesse har udviklet sig undervejs i projektet. Konklusionen er, at deltagelse i et forløb i Bælt i Balance ikke medfører en ændring af elevernes interesse. Til gengæld viser en analyse af den kvalitative empiri, at de deltagende elevers affektive felter påvirkes positivt, og deres ocean literacy øges ved at deltage i forløbet, fx er der flere elever, der overvinder deres frygt for at røre ved de dyr, de fanger.

Følgeforskningsprojektet har ført til fem anbefalinger til undervisere i naturbaserede læringsmiljøer, hvor formålet er at skabe interesse og påvirke elevernes affektive felter positivt.

De fem anbefalinger er:

  • Det er vigtigt at forventningsafstemme samspillet mellem besøget i det eksterne læringsmiljø og den daglige undervisning
  • Den helt nære og lokale naturlokation skal anvendes aktivt
  • Eleverne skal være i centrum og det skal være dem, der er aktive, når de deltager i et forløb
  • Det er vigtigt, at der er relevante genstande til rådighed, og at de bruges aktivt i undervisningen
  • Forløbene skal tilrettelægges, så der er tid nok

Følgeforskningsprojektets metoder, resultater, anbefalinger og perspektiver bliver udfoldet i rapporten, som kan læses og downloades her.

Desuden indgår den som case i Katrine Bergkvist Borchs ph.d.-projekt, der handler om oplevelsesbaseret naturvidenskabelig undervis. Læs mere om projektet her.

Rapporten er fyldt med fine billeder, som fortæller deres egne historier om de oplevelser, deltagerne havde. Se nogle af dem her. Alle fotos er taget af fotograf Robert Wengler.

Elever og undervisere i Lillebælt i projektet Bælt i Balance (©FNUG. Foto: Robert Wengler)

(©FNUG. Foto: Robert Wengler)

Mød forskeren

Katrine Bergkvist Borch, ph.d.-studerende på Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling, forfatter af rapporten "Effektvurdering af undervisningsforløb og elevinteresse" – et følgeforskningsprojekt til projektet Bælt i Balance.

Yderligere informationer

Mød forskeren

Connie Svabo, professor i STEM-uddannelse og videnskabskommunikation, leder af Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling, forfatter af rapporten "Effektvurdering af undervisningsforløb og elevinteresse" – et følgeforskningsprojekt til projektet Bælt i Balance.

Yderligere informationer