Skip to main content
DA / EN

Geo og Bio Science Center Syd

Geo og Bio Science Center Syd

Geo & Bio Science Center Syd er et brobygningsprojekt støttet af Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden. Projektet tilbyder gratis naturvidenskabelige undervisningsforløb til elever fra 5. klasse til 3.g - alle forløb finder sted i den sydfynske natur. Læs mere om projektet her.

 

Formålet med projektet er at gøre den naturvidenskabelige undervisning mere virkelighedsnær og relevant ved at flytte den ud af klasselokalerne - ud i naturen. 

FNUG bidrager med kvalitativ og kvantitativ følgeforskning i forbindelse med projektet, hvor vi afdækker børn og unges oplevelse af natur- og naturvidenskab, og undersøger hvordan læringen ændrer sig ved at at blive flyttet fra klasselokalet og ud i naturen.

Følgeforskningen består af fire faser: 

  • vi udvikler observationsnøgler
  • vi udvikler interviewguide og spørgeskema, rettet mod henholdsvis grundskole og gymnasium
  • vi indsamler og behandler data
  • opsamlende fase

I følgeforskningsprojektet arbejder ph.d.-stipendiat Katrine Bergkvist Borch med en blanding af kvantitative og kvalitative metoder (mixed methods) under ledelse af professor Connie Svabo.

Redaktionen afsluttet: