Skip to main content

Geo og Bio Science Center Syd

børn i skoven med oppakning

Geo & Bio Science Center Syd er et brobygningsprojekt støttet af Region Syddanmark og Novo Nordisk Fonden. Projektet tilbyder gratis naturvidenskabelige undervisningsforløb til elever fra 5. klasse til 3.g - alle forløb finder sted i den sydfynske natur. Læs mere om projektet her.

 

Formålet med projektet er at gøre den naturvidenskabelige undervisning mere virkelighedsnær og relevant ved at flytte den ud af klasselokalerne - ud i naturen. 

FNUG bidrager med kvalitativ og kvantitativ følgeforskning i forbindelse med projektet, hvor vi afdækker børn og unges oplevelse af natur- og naturvidenskab, og undersøger hvordan læringen ændrer sig ved at at blive flyttet fra klasselokalet og ud i naturen.

Følgeforskningen består af fire faser: 

  • vi udvikler observationsnøgler
  • vi udvikler interviewguide og spørgeskema, rettet mod henholdsvis grundskole og gymnasium
  • vi indsamler og behandler data
  • opsamlende fase

I følgeforskningsprojektet arbejder vi med en blanding af kvantitative og kvalitative metoder (mixed methods).

Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: 6550 2466

Sidst opdateret: 02.06.2023