Skip to main content
LSUL modtog i slutningen af 2019 to bevillinger på samlet 9 millioner kroner fra hhv. Novo Nordisk Fonden og Region Syddanmark til etablering af projektet LabSTEM. Projektet udvikles i første omgang i Region Syddanmark over de næste 3 år fra 2020, hvorefter STEM-didaktikken vil danne grundlag for at erfaringerne vil kunne anvendes både på landsplan og internationalt plan i forhold til en række af FNs verdensmål for bæredygtig udvikling – særligt mål nummer 4: Kvalitetsuddannelse.

Udfordringen

Naturvidenskaben er til stede i alt, hvad vi som borgere gør og naturvidenskabelige kompetencer bliver stadigt mere efterspurgte og er essentielt for Danmarks fortsatte vækst og velfærd. Trods talrige indsatser og fremgang i optaget til STEM-uddannelser forestår der stadig en omfattende opgave med at inspirere børn og unge til at tage en kompetencegivende uddannelse inden for naturvidenskab, eks.:

 • Dansk Industri påpager, at Danmark vil mangle op mod 13.000 kandidater indenfor naturfagene i 2025.
 • Den nationale naturvidenskabsstrategi fra 2018 peger på, at der mangler lokal forankring af indsatser, effektive faglige praksisfællesskaber, netværk, skolevirksomhedssamarbejder og stærke fagdidaktiske forskningsmiljøer.

Citat Claus Michelsen om LabSTEM projektet

Løsningen

En så omfattende udfordring kræver nytænkning med involvering, samarbejde og skalering som kerneelementer. Denne indsats vil skabe grundlag for en STEM-didaktik, så vi kan inspirere børnog unge til at tage en kompetencegivende uddannelse inden for naturvidenskab. Det skal ske ved at bygge bro mellem den faglige adskillelse af matematik, naturfagene og teknologi, hvor:

 • STEM-didaktikken skal have et tydeligt interdisciplinært aspekt, der afspejler virkelighedens kompleksitet, udvikler elevernes kritiske tænkning og
  problemløsningskompetencer.
 • Der skabes autentiske forbindelser mellem institutionernes læringsrum og verden uden for.
 • Matematik løftes ud af rollen som et isoleret undervisningsfag så udvikling af børn, elever og studerendes matematiske kompetencer også i højere grad
  bliver et anliggende for eksempelvis fysik, biologi, kemi, dansk og samfundsfag.
 • Matematik defineres som et centralt fag, der påtager sig rollen som omdrejningspunktet for flerfagligt samarbejde først og fremmest inden for
  det teknisk/naturfaglige område.:
Error while rendering view [RelatedContent].