Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Unge på danske ungdomsuddannelser trives

Tilbage i 2023 startede Center for Gymnasieforskning, SDU og Praxis-fonden en undersøgelse, som skulle undersøgelse nye elevers oplevelse af overgangen til og den første tid på en ungdomsuddannelse er nu gennemført og har fået navnet TrivselsLUP. I undersøgelsen deltager mere end 12.000 elever fordelt på 100 ungdomsuddannelser i hele landet. Undersøgelsen viser, at mere end 80% af de unge på tværs af ungdomsuddannelserne trives rigtig godt. Trivslen er stort set ligeligt fordelt mellem uddannelser og mellem drenge og piger. Undersøgelsen differentierer mellem tre dimensioner af trivsel – emotionel trivsel, social trivsel og faglig trivsel – og udpeger klare tiltag, der kan styrke disse dimensioner.

Læs flere den fulde rapport her

 

Sidst opdateret: 04.03.2024