Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Identitet og læremidler på erhvervsuddannelsen

Styrkelse af Erhvervsidentitet: Teori og Praksis i Erhvervsuddannelser

En af de store udfordringer på erhvervsuddannelserne er koblingen mellem teori og praksis set i lyset af erhvervsuddannelsernes tosporede opbygning. En elev på EUD-området skal trække teori fra skoleundervisning over i værkstedsundervisning og videre over i en praktik. Projektet foreslår, at læremidler har et unikt potentiale til at styrke koblingen mellem teori og praksis på erhvervsuddannelsen, hvis de har til formål at udvikle elevernes erhvervsfaglige identitet forstået som den identitet, de er ved at uddanne sig ind som f.eks. tømrer, murer eller SOSU. Tidligere undersøgelser har fokuseret på læremidlers potentiale i forhold til kompetenceudvikling på erhvervsuddannelse, men hvordan læremidler har indflydelse på identitetsudviklingen og karakterdannelsen på erhvervsuddannelsen er underbelyst. Dertil er projektets formål at undersøge, hvordan læremidler har indflydelse på udviklingen af EUD-elevers erhvervsfaglige identitet med henblik på at styrke koblingen mellem erhvervsuddannelsens forskellige domæner.

Projektet er finansieret af Innovationsfonden og Praxisfonden, og udføres i samarbejde med forlaget Praxis, der laver læremidler til EUD-området. Projektet vejledes af Lektor Eva Lykkegaard, professor Ane Qvortrup og Lars Goldschmidt fra Praxisfonden.

Projektets metode 

Projektet tager udgangspunkt i interview og deltagerobservationer, hvor en række elever følges igennem størstedelen af deres uddannelsesforløb. De udvalgte elever går på SOSU- og tømreruddannelsen, og bliver interviewet i takt med, at de møder nye læremidler og væsentlige milepæle på deres uddannelse. På den måde kan elevernes identitetsudvikling følges, når de går fra skolebænken til værkstedet og til praktikken. Derudover skal projektet også udarbejde læremidler til SOSU- og tømreruddannelsen i samarbejde med Praxis, og projektet får derfor konkret værdi for den praksis, som den undersøger.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet kontakt da Mathias Kryger på mkry@sdu.dk

Send mail

Sidst opdateret: 08.05.2024