Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Faglighed i gymnasiet

Pressedækning af projektet ”Faglighed i gymnasiet” gennemført i 2019 for  Børne- og Undervisningsministeriet af et stort hold forskere fra Syddansk Universitet i samarbejde med Teknologisk Institut og fire ekspertgrupper nedsat af ministeriet:

Gymnasieskolen: Professor om kæmpe undersøgelse: Behov for nuanceret debat om faglighed i gymnasiet
Gymnasieskolen: Ekspertudvalg om faglighed: Matematik er blevet mere komplekst
Gymnasieskolen: Ekspertgruppe om dansk stil: Elever fokuserer på teknik og metode
Gymnasieskolen: Faglighedsundersøgelse: Fysik er blevet et almendannende fag
Gymnasieskolen: Ekspertudvalg om engelsk: Kravene til eleverne er vokset
Berlingske:  Ny stor rapport: De basale færdigheder halter hos danske gymnasieelever

'LÆS ANDERSEN!' af Steen Beck

★★★★★ Tænksom og uhyre vidende (Kristeligt Dagblad)

FOLKESKOLEN.DK: “en oplevelse og inspiration at læse bogen […] Dens styrke er levende og engageret formidling, den lever op til sit ærinde om at inspirere til læsning af tekster, der, på trods af at de er skrevet i en fjern fortid, stadig er aktuelle til diskussioner af eksistentielle, moderne problemer og til at skabe liv i et historisk perspektiv i danskundervisningen – både i folkeskolen, på læreruddannelsen og på universiteterne.”

LEKTØRUDTALELSE: “… fører nyt liv til nogle af H.C. Andersens velkendte eventyr (…) Bogens analyser og fortolkninger er en anderledes og spændende måde at gribe litteraturarbejdet an på.”

 

Øvrige presseindslag

 

 

Sidst opdateret: 22.06.2020