Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Mangfoldighed

Formål

Ungdomsuddannelserne er i dag karakteriseret ved en stor mangfoldighed i elevgruppen. Elevers forskellige forudsætninger og deres muligheder for at deltage i undervisningen og i det sociale fællesskab synes at påvirke både klasserum, undervisning og elevernes udbytte og trivsel. Mangfoldighed kan bestå af synlige forskelle som fx køn, alder, etnicitet, men også af usynlige forskelle som socialisering, opvækstvilkår, relationer og ressourcer. Formålet med dette fokusområde er at udvikle og styrke den didaktiske viden om mangfoldighed og hvordan der kan skabes inkluderende læringsmiljøer. Vi har både et lærer- og et elevperspektiv på mangfoldighed: Hvilke didaktiske overvejelser og praksisser skaber gode betingelser for undervisningen og hvordan oplever elever deltagelsesmuligheder i mangfoldige klasserum? Der er fokus på kontekstuelle teoretiske perspektiver og undervisningspraksis i dette fokusområde.

Aktuelle emner
  • Elevers deltagelsesmuligheder i mangfoldige klasserum
  • Udvikling af en mangfoldighedsdidaktik
  • Berøringsangst og korrekthed: Hvordan taler vi om hinanden?
  • Fællesskaber og oaser – samværsformer i mangfoldige klasserum
Fokusområdeleder

Anke Piekut, lektor, SDU

Deltagere

Søren Jensen, lektor, SDU
Ane Qvortrup, professor, SDU
Anne Bang-Larsen, Chefkonsulent, SDU

Sidst opdateret: 24.01.2024