Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Køn og udsathed

Formål

Køn er en stigende årsag til udsathed i gymnasiet. For det første grundet den stigende forskel i karakterer mellem drenge og piger, for det andet grundet den stigende forskel i mental sundhed mellem piger og drenge, og for det tredje grundet den følelse af ikke at høre til, der kan opstå, når unge i stigende grad udfordrer den klassiske binære kønskategorisering. Grundet disse forandringer i gymnasiet, er det et fokusområde både på enkelte gymnasier og politisk. Dette fokusområde samler arbejder og forskning inden for området om køn og udsathed.

Fokusområdeleder

Ane Qvortrup, professor, SDU

Sidst opdateret: 24.01.2024