Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Fokus på transitionen

Høje-Taastrup Gymnasium (HTG) var den første uddannelsesinstitution i Danmark, der tilbød en gymnasial uddannelse til unge med diagnoser inden for autismespektret (ASF). I dag – mere end 12 år senere – findes der 19 klasser på forskellige gymnasiale uddannelsesinstitutioner. Alle steder er de unges uddannelse tilrettelagt, så der tages højde for de vanskeligheder, eleverne oplever på baggrund af deres ASF. Imidlertid er der endnu ikke opsamlet systematisk viden om uddannelsernes tilrettelæggelse og organisering. Dette vil ph.d.-studerende Tim Vikær Andersen og professor Ane Qvortrup fra Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning, nu gøre i et projekt, der fra et elev- og lærerperspektiv skal undersøge, hvordan det er at være elev og lærer i de særlige ASF-klasser. Projektet, der påbegyndes i efteråret 2024, fokuserer på elevernes oplevelser og håndtering af overgangen fra folkeskole til gymnasiet samt på, hvordan de oplever, folkeskolen har forberedt dem til skiftet, og hvordan de modtages på gymnasierne.

I projektet samarbejdes der med lektor Mette Elmose fra Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, som forsker i specialpædagogiske behov og vil være behjælpelig med design af projektet og analyse af dets resultater.
 
Formål:
Projektet har til formål at undersøge hvordan elever med specialpædagogiske behov oplever overgangen fra folkeskole til gymnasium, herunder deres oplevelser og håndteringer af forberedelse, modtagelse og deltagelse på den gymnasiale uddannelse. Der lægges særlig vægt på at forstå elevernes perspektiver og erfaringer
 
Metode:
Projektet samarbejder med syv forskellige gymnasiale uddannelser over hele landet, som har særligt tilrettelagte specialpædagogiske linjer. På hvert uddannelsessted vil der blive gennemført fokusgruppeinterviews med tre til fire lærere. Derudover vil der blive gennemført enkeltinterviews med to til tre elever, der har påbegyndt deres gymnasieuddannelse i august 2024 og har tidligere modtaget undervisning i et specialpædagogisk tilbud i folkeskolen..
 
 
Forventede resultater:
Projektet forventes at give værdifuld indsigt i elevernes oplevelser af transitionen fra folkeskole til gymnasium samt identificere muligheder, udfordringer og behov, de møder undervejs. Resultaterne vil bidrage til at informere rektorer og undervisere på gymnasiet samt folkeskolens centrale aktører og mere generelt beslutningstagere inden for uddannelsesområdet om, hvordan man bedst støtter elever på specialpædagogiske linjer i overgangen til gymnasiet.
 
Spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet kontakt da Professor Ane Qvotrup, anq@sdu.dk eller ph.d. studerende Tim Vikær Andersen, timan@sdu.dk

Sidst opdateret: 23.05.2024