Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Verdensmål som fagmål

Bevillingshaver: Ane Qvortrup
Periode: 2021-2023
Verdensmål som fagmål

Projektet er støttet af: Region Syddanmarks uddannelsespulje

Formål
Projektet Verdensmål som fagmål 
Klimakrisen kræver ændringer i alle sektorer i samfundet. Centralt i forhold hertil står behovet for at gentænke måden, der produceres og forbruges produkter på, hvilket stiller en udfordring om nye kompetencer til erhvervslivet. Der skal udvikles nye teknologiske og strukturelle løsninger til fx at lagre vedvarende energi, affaldssortere og udnytte restprodukter fra produktion. Samtidig skal både grønne løsninger og ansvarligt forbrug og produktion udbredes ift. flere virksomheder, det offentlige og borgerne. Både arbejdet hen imod nye løsninger og udbredelsen af disse er centrale fokusområder for de erhvervsgymnasiale uddannelser, som har et stort ansvar for at uddanne kommende medarbejdere til erhvervslivet.

Med afsæt i FN’s Verdensmål 12 om ”Ansvarligt forbrug og produktion” er det projekt Verdensmål som fagmåls overordnede formål at bidrage til, at elever på erhvervsgymnasierne opnår en øget faglig viden, indsigt og handlekompetencer til at kunne indgå i innovative processer, der er rettet mod at designe et samfund præget af ansvarligt forbrug og produktion. Udgangspunktet for projektet er, at erhvervsgymnasierne for at understøtte dette er skal arbejde med temaet ikke bare i meget afgrænsede perioder, men meningsfuldt integreret i faglige forløb i flere fag, hvor eleverne gennem arbejdet med fagenes kernestof bliver bevidste om forskellige fags viden og ressourcer og efterfølgende får mulighed for at bringe kernestoffet i dialog med dilemmaer og muligheder i virksomheders, det offentliges eller borgernes arbejde med ansvarligt forbrug og produktion.
Projektets mål er er på denne baggrund, at: 
• Efteruddanne lærere og ledere så de opnår nye færdigheder og kompetencer i forhold til at arbejde med ansvarligt forbrug og produktion. 
• Udvikle 20 eksemplariske undervisningsforløb, der integrerer ansvarligt forbrug og produktion som integrerede aspekter.

Skoleudvikling og følgeforskning 
Projektet er organiseret som skoleudviklingsprojekter på Svendborg Erhvervsskoler og Gymnasier og Rybners Handelsgymnasium. Center for Gymnasieforskning (CfG), Institut for Kulturvidenskaber, SDU bidrager til skoleudviklingsprojekterne med gennemførelse af seminarer der opkvalificerer 17 spydspidslærere og skoleledere til opgaven med at udbrede projektet til deres kolleger. Desuden forsker CfG i projektet og leverer løbende forskningsresultater til deltagerne som et bidrag til deres refleksion af projektet. Eksempler herpå er undersøgelser af elevernes forståelse af bæredygtighed og lærernes og ledernes holdninger og forestillinger om projektet. 

Læs mere om projektet.

Deltagere
• Torben Spanget Cristensen, lektor, Center for Gymnasieforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
• Ane Qvortrup, professor og leder af Center for Gymnasieforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
• Jonas Teglbjærg, ph.d.-studerende, Center for Gymnasieforskning, Institut for Kulturvidenskaber, SDU
• Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
• Rybners Gymnasium (hhx)

Sidst opdateret: 15.12.2022