Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Læremidler og lærersamarbejde på EUD

Dette forskningsprojekt, der har til formål at optimere brugen af digitale læremidler i undervisningen på erhvervsskoler er blevet muliggjort grundet bevillinger fra Praxis-fonden og Innovationsfonden og gennemføres som et erhvervs-ph.d.- projekt i samarbejde mellem Forlaget Praxis og Syddansk Universitet. Projektet ledes af Henriette Lenler, der er tilknyttet Center for Gymnasieforskning og ansat som erhvervs-ph.d.-stipendiat hos Forlaget Praxis. Projektet funderes derfor på tæt kontakt med Forlaget Praxis med Lars Goldschmidt som vejleder og Syddansk Universitet med lektor Anke Piekut og professor Ane Qvortrup som ph.d.-vejledere.

Hovedfokus er en undersøgelse af, hvordan digitale læremidler indgår i læringsprocesserne på erhvervsuddannelsesforløbene, med særligt fokus på interaktionen mellem de erhvervsrettede og de almenrettede faggrupper. Der søges en forståelse af, hvordan digital læring ved hjælp af digitale læremidler faciliterer distributionen af læringsprocessen blandt diverse aktører og teknologier på erhvervsskolen.

Metoderne bag studiet inkluderer primært kvalitative studier baseret på etnografiske undersøgelser samt semistrukturerede interviews med relevante aktører på erhvervsskolen og hos forlaget. Gennem analysen søges efter måder at optimere dynamikken mellem læremidler og distributører for bedst muligt at styrke sammenhængskraften på tværs af faggrupper på erhvervsskolen. Ambitionen er gennem designbaseret forskning med en bred involvering af interessenter at generere praktisk anvendelige anbefalinger baseret på solid empiri, der kan implementeres direkte i den daglige praksis med erhvervsskolernes brug af digitale læremidler i fokus.

Projektet bidrager yderligere til det fortsatte fokus Center for Gymnasieforskning har haft på erhvervsuddannelserne over de seneste år.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet kontakt da ph.d. studerende Henriette Lenler

Klik her

Sidst opdateret: 19.03.2024