Skip to main content
Center for Gymnasie- og Erhvervsuddannelsesforskning

Eco-engagement and eco-literacy

Gymnasieperioden er en meget central periode for unges dannelse, og der er her et stort potentiale for at forme indsigter, og udvikle normer og værdier. De seneste klimarapporter fra FN’s IPCC-panel viser, at unges engagement påvirker politisk støtte til afbødning af klimaændringer. Med henblik på at sikre en klima-neutral fremtid er det således vigtigt at styrke gymnasieelevers klima-engagement, som har været nedadgående de seneste år. Projektet ”Eco-engagement and eco-literacy” undersøger effekten af to veletablerede former for elevcentrerede undervisningstilgange til autentisk dialog, på gymnasieelevers eco-engagement og eco-literacy. Den ene undervisningsform er gruppebaseret uden direkte lærerfacilitering (online video-klubber) og den anden er klasseværelsesbaseret med direkte lærerfacilitering (Filosofisk undersøgelse). Projektet anvender et prætest-posttest-eksperimentdesign og involverer to iterationer. I projektet deltager 1. g. elever fra 40 skoler.

Projektet bidrager med videnskabelig innovation gennem dets fokus på at udvikle og teste undervisningstilgange empirisk, og har samtidig en direkte indvirkning på praksis. De undervisningsforløb som udvikles i forbindelse med projektet, har fokus på at understøtte elevernes evner til at indgå i dialogiske undersøgelser af komplekse klima-relaterede problematikker fra forskellige perspektiver. Projektet supplerer dermed eksisterende undervisning for bæredygtig udvikling i danske skoler, som hidtil har stort fokus på viden og færdigheder. Dermed giver projektet mulighed for at pege på et uudnyttet potentiale ved undervisning for bæredygtig udvikling i forhold til at bidrage til målet om et klimaneutralt samfund.

Projektet er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond, som har skrevet en artikel om projektet, hvori projektleder professor Ane Qvortrup udtaler sig. Læs artiklen her

Deltagere i projektet:

Professor Ane Qvortrup
Postdoc Cæcilie Damgaard Ketil Hejl
L
ektor Søren Sindberg Jensen
Lektor Torben Spanget Christensen
Kvalitetskonsulent Caroline Schaffalitzky
Efteruddannelseskonsulent Anni Nielsen

 

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til projektet kontakt da Postdoc. Cæcilie Damgaard Ketil Hejl

Klik her

Sidst opdateret: 19.03.2024