Skip to main content

2011

Accelerometer-measured daily physical activity related to aerobic fitness in children and adolescents

Dencker M, Andersen LB
Journal of Sports Science and Medicine, 2011;29(9):887-95. doi: 10.1080/02640414.2011.578148.

Læs abstract

 

Adult food intake patterns are related to adult and childhood socioeconomic status

Hare-Bruun H, Togo P, Andersen LB, Heitmann BL
The Journal of Nutrition, 2011;141(5):928-34. doi: 10.3945/jn.110.133413.

Læs abstract

 

Alkohol, livsstil og helbred - En screeningsundersøgelse blandt borgere på Jobcenter Faxe og Jobcenter Holbæk

Rapporten belyser alkoholvaner, livsstil og helbred blandt borgere på to af landets jobcentre
Danquah IH, Hansen MB, Mortensen NP, Tolstrup JS, Nielsen AS, Becker U
2011-09
Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011

Læs rapport
Læs mere

 

Artikel om svangre- og barselsomsorg i Region Hovedstaden Sundhedsplejersken

Mateu NC
2011;10

 

Commuter cycling and health

In Gronau W, Reiter K, Pressl R (ed.) Transport and Health Issues.
Andersen LB, Cooper AR
Mannheim: Verlag MetaGISInfosysteme, 2011

 

Daily physical activity and sports participation among children from ethnic minorities in Denmark

Nielsen G, Bugge A, Hermansen BE, Dencker M, Andersen LB
European Journal of Sport Science, 2012;Article ID 185484: 9 pages. doi:10.1155/2012/185484.

 

Effect of school-based interventions on physical activity and fitness in children and adolescents: a review and systematic update

Kriemler S, Meyer U, Martin E, van Sluijs EM, Andersen LB, Martin BW
British Journal of Sports Medicine, 2011;45(11):923-30. doi: 10.1136/bjsports-2011-090186.

Læs abstract

 

Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre

Gohr C, Bæk-Sørensen AS
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011

Læs rapport

 

Evidenssproget: om specialistsprog, viden og virkning i forebyggelsen

Rod MH
Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 2011:15:31-54.

Læs mere

 

Forskning på vej

Brixval CS
Tidsskrift for jordemødre, 2011;11

 

Gender differences in the daily physical activities of Danish school children

Nielsen G, Pfister G, Andersen LB
European Physical Education Review, 2011;1:69-90. doi: 10.1177/1356336X11402267.

 

GIS: a spatial turn in health science?

Kapitel i Stock C, Ellaway A (ed.) Neighborhood structure and Health Promotion
Schipperijn J, Ejstrud B, Troelsen J
Springer Publisher, 2011

 

Hvem falder fra rehabiliteringen?

En litteraturgennemgang af, hvad der kendetegner de deltagere, der falder fra rehabilitering inden for diabetes-, KOL- og hjertesygdom - Rapport til Region Nordjylland
Due TD
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011

Læs rapport

 

Patientrettet forebyggelse i kommunerne 2011

En opfølgende kortlægning af kommunale, patientrettede forebyggelsestilbud i samtlige danske kommuner
Norman K, Blom A
Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, 2011

 

Physical activity and cardiovascular risk factors in children

Andersen LB, Riddoch C, Kriemler S, Hills AP
British Journal of Sports Medicine, 2011;45(11):871-6. doi: 10.1136/bjsports-2011-090333.

Læs abstract

 

Physical activity and obesity in children

Hills AP, Andersen LB, Byrne NM
British Journal of Sports Medicine, 2011;45(11):866-70. doi: 10.1136/bjsports-2011-090199.

Læs abstract

 

Physical activity, fitness and health in children

Andersen LB
Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2011;21(2):155-6. doi: 10.1111/j.1600-0838.2011.01302.x.

Læs abstract

 

Predictors of VO2 peak in children aged 6 to 7-years old

Dencker M, Hermansen BE, Bugge A, Froberg K, Andersen LB
Pediatric Exercise Science, 2011;23:87-96

Læs abstract

 

SPACE for physical activity - a multicomponent intervention study: study design and baseline findings from a cluster randomized controlled trial

Toftager M, Christiansen LB, Kristensen PL, Troelsen J
BioMedical Central Public Health, 2011; doi:10.1186/1471-2458-11-777.

Læs abstract

 

Television viewing, food preferences, and food habits among children: a prospective epidemiological study

Hare-Bruun H, Nielsen BM, Kristensen PL, Møller NC, Togo P, Heitmann BL
BioMedical Central Public Health, 2011;11:311. doi: 10.1186/1471-2458-11-311.

Læs abstract

 

2011, uge 17, Kronisk syge borgere

Mange kommuner inddrager lægen når syge borgere deltager i forebyggende tilbud
Due TD
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2011, uge 22, De fleste forældre vil gerne aktivt forhindre at deres børn bliver rygere

Dalum P, Andersen A
2011 05 uge 22
Ugens tal, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, netpublikation 

Læs mere

 

2011, uge 32, Ambulant behandling af nyfødte

Stor stigning i antallet af nyfødte, der må have ambulant behandling på sygehuse siden 2008
Brixval CS, Koushede V
Ugens tal for folkesundhed

Læs mere

 

2011, uge 37, Rusmidler og ledighed

Kontanthjælpsmodtagere har et større forbrug af rusmidler
Danquah IH
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2011, uge 46, En femtedel af rygerne melder sig til rygestopundersøgelse

Dalum P, Skov-Ettrup  LS, Grønbæk M, Augustsen I
2011 11 uge 46
Ugens tal 

Læs mere

 

2011, uge 47, Rygestop blandt voksne

En femtedel af rygerne melder sig til rygestopundersøgelse
Dalum P, Skov-Ettrup  LS
Ugens tal for folkesundhed

Læs mere