Skip to main content
Uge 22, 2011

De fleste forældre vil gerne aktivt forhindre at deres børn bliver rygere

Unge og rygning

Størstedelen af forældre ønsker at gøre en aktiv indsats for, at deres børn ikke ryger. Det viser X:IT, som er et forskningsprojekt, hvor forældre inddrages i en indsats, der skal få børnene til at lade være med at begynde at ryge. I projekt X:IT har 72 % af forældre og børn underskrevet en røgfri kontrakt sammen. Dette er et positivt signal, da international forskning viser, at forældrene har en meget stor indflydelse på om unge begynder at ryge eller ej.

De seneste tal fra Skolebørnsundersøgelsen 2010 viser, at en fjerdedel af de 15-årige ryger dagligt, ugentligt eller engang imellem, heraf ryger 10 % dagligt. Samtidig viser flere studier, at begynder man at ryge som ung – også selvom det kun er engang imellem - er risikoen for at fortsætte med at være ryger som voksen meget stor.

Når man skal forebygge rygning blandt børn og unge, viser den internationale forskning, at indsatserne skal inddrage flere af de miljøer, som de unge færdes i. Der skal være en sammenhæng imellem de signaler de unge møder, både når det handler om hvad læreren fortæller i skolen, hvad de unge ser i frikvartererne og hvad de hører derhjemme.

I projekt X:IT opfordres forældrene til at underskrive en røgfri kontrakt sammen med deres barn, hvor de som forældre lover at hjælpe barnet med at holde sig røgfri det kommende år. Det vigtigste er, at forældrene tydeligt signalerer, at de ikke ønsker at deres børn skal begynde at ryge, og at de har en åben dialog, hvor de spørger ind til deres barns tanker om og oplevelser med tobak. Og det gælder hvad enten forældrene selv ryger eller ej.

Trygfondens Forebyggelsescenter på SIF evaluerer Projekt X:IT, som er udviklet af Kræftens Bekæmpelse. Formålet med projektet er at forebygge, at unge begynder at
ryge og i X:IT inddrages både de unges forældre og skolen. Evalueringen løber over tre år, og de første resultater forventes at være klar sidst på året.

Vil du læse mere?

Find projektet her

Redaktionen afsluttet: 01.06.2011