Skip to main content
Forskningsoverblik

Ny rapport om professionelle læringsfællesskaber

Et review udarbejdet af STEM-forskere på SDU og UC Syd viser, at der ikke er megen international forskning om professionelle læringsfællesskaber inden for naturfagsdidaktik. Forskningsrapporten er lavet på initiativ af Center of Excellence in Science Education (CESE), en del af Naturfagsakademiet (NAFA)

Af Tina Maria Brinks, 10-06-2022

Center for Excellence in Science Education (CESE), en del af Naturfagsakademiet (NAFA), bad i foråret 2022  LSUL/FNUG og UC Syd om at udarbejde et state-of-the-art af professionelle læringsfællesskaber (PLF) som udgangspunkt for fremtidige forskningsprojekter i akademiet. Projektet ’professionelle læringsfællesskaber' er formet som et scoping review, der undersøger hvad der i databasen ERIC er publiceret af forskning i perioden 2018-2021. Resultaterne af reviewet viser blandt andet, at selvom der er international forskningsinteresse i PLF’er, er der alligevel en begrænset mængde af sådanne studier i en naturfagsdidaktisk kontekst. Derudover peger viden indsamlet i projektet på, at PLF’er i læreruddannelse er et fremvoksende forskningsfelt, og at der er en interesse i dem som større netværk og grænseoverskridende organiserings- og samspilsformer.

Projektet er udført af professor Connie Svabo (projektleder) fra SDU, Thomas R. S. Albrechtsen (projektleder) fra UC Syd, virksomhedspraktikant Katrine Bennedsen fra SDU og videnskabelig assistent fra SDU, Tina Maria Brinks. Hele forskningsrapporten finder du her. Du finder flere af NAFAs videnrapporter og afrapporteringer af forskningsprojekter her.

Redaktionen afsluttet: 10.06.2022