Skip to main content
DA / EN
Konference

LabSTEM-konference 2021

Torsdag den 28. oktober mødtes 140 pædagoger, lærere og vejledere i grundskolen og på ungdomsuddannelser, ansatte og studerende fra professionshøjskoler og universiteter og konsulenter fra hele landet til LabSTEM-konference i Odense med storskala, levende formidling af hvordan Matematik kan integreres med S, T og E i STEM.

Af Lisbet Foged, , 12-11-2021

Efter projektchef for LabSTEM, professor Connie Svabo fra SDU havde budt velkommen, indledte de to LabSTEM-forskere, projektleder og postdoc Lars Seidelin og postdoc Dorte Moeskær Larsen dagens program med en status på, hvor vi er, og hvor vi skal hen. Du finder deres oplæg her.

Vi skal holde fast i motivationen undervejs i hele uddannelseskæden. Holde fast i nysgerrigheden og skabertrangen – evnen til at se ting på nye måder

Gitte Miller Balslev, forskningsleder for CESE

Så var det Gitte Miller Balslevs tur. Gitte er dels forskningsleder for CESE (Center of Excellence in Science Education), der er en del af det nye naturfagsakademi NAFA. Dels ansat som lektor i uddannelsesinnovation på SDU og en del af LSUL (Laboratorium for STEM Undervisning og Læring). Hun holdt et oplæg under overskriften ”En tværgående STEM-didaktik”, som hun indledte med historien om lille Niels Holger, som over for Gitte havde erklæret, at han ville være videnskabsmand. Gitte brugte Niels Holger som eksemplet på det nysgerrige og eksperimenterende barn.

– Vi skal holde fast i motivationen undervejs i hele uddannelseskæden. Holde fast i nysgerrigheden og skabertrangen – evnen til at se ting på nye måder, sagde hun efterfølgende og talte videre om vigtigheden af en tydelig overlevering af viden og kompetencer mellem de forskellige undervisningstrin, og om hvilken form for samarbejde der skal til, for at det lykkes. Du finder Gittes præsentation her og læser mere om en tværgående STEM-didaktik i artiklen her.

Dagen bød også på videndeling i stor stil. Både formiddag og eftermiddag præsenterede pædagoger og lærere i workshops og med posters de forløb, de har udviklet i STEM-laboratorierne i Faaborg-Midtfyn, Odense, Fredericia, Kolding, Sønderborg og Ribe. Dyk ned i de forskellige laboratoriers arbejde her.

Eftermiddagen bød på en oplæg fra Claus Auning, postdoc på SDU og lektor på UC SYD om, hvordan vi kan bruge undersøgelsesbaseret modellering i matematik og naturfag. Han kom med konkrete eksempler på, hvordan børn arbejder med komplekse fænomener gennem modellering, det vil sige ved at tegne, hvad de ser og hører, og hvordan de forstår det. Du finder Claus Aunings oplæg her og kan læse mere om Aunings forskning i at lade børn udvikle modeller her.

En inspirerende konference med indhold, som lever videre, blandt andet i form af de mange undervisningsforløb og øvrige STEM-aktiviteter, som er udviklet i LabSTEM. Nye forløb er i gang i hele regionen, og du kan følge med her på siden, hvor vi løbende lægger nyt op om projekterne.

Redaktionen afsluttet: 12.11.2021