Skip to main content

Lektor

Ny professor på Institut for Matematik og Datalogi

Connie Svabo tiltrådte 1. oktober 2020 som professor på Institut for Matematik og Datalogi, hvor hun arbejder med forskning i STEM-uddannelse og videnskabskommunikation. Hendes ambition er at udbrede tværfaglighed og koble STEM-fagene til oplevelse og design.

Af Jesper Dalgaard Pøhler, , 01-11-2020

Connie Svabo er professor og senest leder af FNUG, Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling, på Institut for Matematik og Datalogi.

Kommunikation, design og iscenesættelse har været centrale omdrejningspunkter gennem hendes forskningskarriere, og det er nogle af disse praksisser, hun vil integrere i endnu højere grad i STEM-fagene. Nøgleord som eksperimentelt design og innovation kendetegner hendes forskning, og hun er optaget af både det naturlige og byggede miljø.

– Jeg er meget optaget af at skabe inspirerende og innovative læringssituationer og læringsmiljøer, og af samspillet mellem fysisk miljø, medier og artefakter – og mennesker, ikke mindst, fortæller Connie.

Hendes forskning er praksis- og anvendelsesorienteret og kredser især om, hvordan læring, viden og erkendelse kreativt samskabes mellem aktører og på tværs af fagligheder.

Connie har en baggrund i kommunikations- og designforskning og har for størstedelen arbejdet med vidensskabelse i grænsefeltet mellem universitetet og omverdenen, med vidensmedier og med vidensformidling. Eksempelvis var hun med til at udvikle et oplevelses- og formidlingsdesign for Stevns Klint i forbindelse med, at de fik UNESCO verdensarvsstatus.

– Design og æstetik kan være med til at skabe nogle vigtige samtaler om, hvordan vi som mennesker relaterer til natur, miljø og de andre levende væsner, vi bebor planeten sammen med, fortæller Connie, som er optaget af de tværfaglige møder mellem videnskab, teknologi og levet liv.

Særligt ”menneske-siden” af teknologisk design er noget, der optager Connie, og det har hun blandt andet arbejdet med som medredaktør af bogen Digitale liv – Brugere, platforme og selvfremstillinger (Samfundslitteratur).

Connie har en lang publikationsliste bag sig, særligt fra sin tid på Roskilde Universitet, hvor hun forskede i vidensmedier og videnskabelig mediering, tværfaglighed, innovation og forskningsformidling. Hendes publikationer rummer så forskellige emner som ’museernes arbejde med miljøspørgsmål i Danmark og nabolande’, ’Medierede og forhandlede oplevelsesrum’ og ’Ikke-menneskelig performance: Om kadavere, ukrudt, højhuse og andre performere’.

– Det er en stor gevinst for instituttet at have fået Connie som professor, og at hun er i gang med at udvikle forskningen omkring STEM-uddannelse og videnskabskommunikation. Hun har nogle ting med sig fra design og kommunikationsvidenskab, som i høj grad hjælper til at give det tværfaglige fokus et boost, og så er hun god til at samarbejde, fortæller institutleder på Institut for Matematik og Datalogi, Martin Svensson.

Connie indgår i ledelsesteamet på Institut for Matematik og Datalogi og er ved at opbygge et tværfagligt forskningscenter med fokus på naturvidenskabelig uddannelse og formidling, hvor fysikere, kemikere, dataloger, biologer, matematikere og uddannelses- og kommunikationsforskere arbejder sammen. Hun arbejder desuden på tværs af fakulteterne SUND, HUM og NAT i Center for Grundskoleforskning og er en drivende kraft i en fortsættelse af samarbejdet mellem UCL, UCSYD og SDU i Laboratorium for STEM-uddannelse og læring (LSUL).

Connie sidder desuden i styregruppen for det tværvidenskabelige uddannelsesprogram Citizen Science og komitémedlem i Innovationsfonden.

Mød forskeren

Connie Svabo er professor i STEM-uddannelse og videnskabskommunikation. Hun er leder af Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG) på Institut for Matematik og Datalogi (IMADA).

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 01.11.2020