Skip to main content

Rapporter

2021

Sundhedsprofil for børn født i 2019
Databasen Børns Sundhed, Lis Marie Pommerencke, Sofie Weber Pant, Trine Pagh Pedersen
Forældres psykiske tilstand i barnets første leveår og betydning for barnets udvikling og trivsel

Databasen Børns Sundhed, Lis Marie Pommerencke, Sofie Weber Pant, Janni Ammitzbøll, Bjarne Laursen og Trine Pagh Pedersen

Sundhedsprofil for børn og unge ind- og udskolingsundersøgt i skoleåret 2019/20

Databasen Børns Sundhed, Lis Marie Pommerencke og Trine Pagh Pedersen

2020

Sundhedsprofil for børn født i 2018

Databasen Børns Sundhed, Lis Marie Pommerencke, Sofie Weber Pant og Trine Pagh Pedersen

Sundhedsprofil for børn og unge ind- og udskolingsundersøgt i skoleåret 2018/2019

Databasen Børns Sundhed,  Sofie Weber Pant og Trine Pagh Pedersen

Motorisk udvikling ved indskolingsalderen

Databasen Børns Sundhed, Trine Pagh Pedersen, Sofie Weber Pant og Janni Ammitzbøl

2019

Sundhedsprofil for børn født i 2017

Databasen Børns Sundhed, Sofie Weber Pant og Trine Pagh Pedersen

Sundhedsplejerskers bemærkninger til motorisk udvikling

Databasen Børns Sundhed, Trine Pagh Pedersen, Sofie Weber Pant, Janni Ammitzbøll

Søskende og sundhed. Temarapport skoleåret 2017/18

Databasen Børns Sundhed, Trine Pagh Pedersen, Sofie Weber Pant, Janni Ammitzbøll og Pernille Due

2018

Sundhedsprofil for børn født i 2016 

Databasen Børns Sundhed, Sofie Weber Pant og Trine Pagh Pedersen

Sundhedsplejerskers bemærkninger til forældre-barn relation i barnets første leveår

Databasen Børns Sundhed, Trine Pagh Pedersen, Sofie Weber Pant, Bjørn E. Holstein, Janni Ammitzbøll og Pernille Due

Kommunerapport. Forældre-barn relationen. Temarapport og årsrapport. Skoleåret 2016-2017

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen, Sofie Weber Pant og Bjørn E. Holstein

Forældre-barn relationen. Temarapport og årsrapport. Skoleåret 2016-2017

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen, Sofie Weber Pant og Bjørn E. Holstein

2017

Sundhedsplejerskers bemærkninger til sprog og kommunikation: Temarapport og årsrapport. Børn født i 2015.

Databasen Børns Sundhed, Sofie Weber Pant og Anette Johansen

Kommunerapport. Sprog og kommunikation: Temarapport og årsrapport. Børn født i 2015. Region Hovedstaden A-G

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen og Sofie Weber Pant

Kommunerapport. Sprog og kommunikation: Temarapport og årsrapport. Børn født i 2015. Region Hovedstaden H-V

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen og Sofie Weber Pant

Kommunerapport. Sprog og kommunikation: Temarapport og årsrapport. Børn født i 2015. Region Midtjylland, Sjælland og Syddanmark

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen og Sofie Weber Pant

Bemærkninger til mad og måltider. Temarapport og årsrapport. Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen, Bjørn E. Holstein

Kommunerapport. Bemærkninger til mad og måltider. Temarapport og årsrapport. Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2015-2016

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen, Bjørn E. Holstein

2016

Amning. Temarapport og årsrapport. Børn født i 2014.

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen, Camilla Krogh, Sofie Weber Pant, Bjørn E. Holstein

Kommunerapport. Amning. Temarapport og årsrapport. Børn født i 2014.

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen og Sofie Weber Pant

2015

Allergi hos indskolingsbørn Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2014/2015

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen og Bjørn E. Holstein

Kommunerapport Allergi hos indskolingsbørn Temarapport og årsrapport Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2014/2015

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen og Bjørn E. Holstein

Familietypens betydning for indskolingsbørns sundhed og trivsel. Temarapport og årsrapport. Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2013/2014

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen, Sofie Weber Pant og Bjørn E. Holstein

Kommunerapport. Familietypens betydning for indskolingsbørns sundhed og trivsel. Temarapport og årsrapport. Børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2013/2014

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen, Sofie Weber Pant og Bjørn E. Holstein

Sundhedsplejerskens indsatser for 0-årige børn - Temarapport og årsrapport. Børn født i 2013

Databasen Børns Sundhed, Sofie Weber Pant, Anette Johansen og Bjørn E. Holstein

2014

Børns trivsel ved indskoling. Temarapport om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2012-2013.

Ellegaard Jørgensen S, Svendsen M, Holstein BE. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Gråd, uro og spiseproblemer blandt spædbørn rapporteret af sundhedsplejersker.

Anette Johansen og Bjørn E. Holstein

Årsberetning - om børn født i 2012 og børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2013/2014.

Johansen A og Glenstrup Lauemøller S. København: Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed

Bilag til årsberetning - om børn født i 2012 og børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2013/2014.

Johansen A og Glenstrup Lauemøller S. København: Databasen Børns Sundhed og Statens Institut for Folkesundhed

Årsberetning om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2012/13.

Johansen A, Holstein BE. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

2013

Vægtstatus i første leveår og overvægt i indskolingsalderen.

Svendsen M, Brixval CS, Holstein BE. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Søvnproblemer blandt spædbørn rapporteret af sundhedsplejersker.

Rayce SB, Ellegaard Jørgensen S, Holstein BE. Styregruppen for Databasen Børns Sundhed.

Kommunerapporter om børn født i 2013.

Databasen Børns Sundhed, Anette Johansen, Sofie Weber Pant og Bjørn E. Holstein

Årsberetning om børn født i 2011.

Jørgensen SE, Rayce SB, Holstein BE. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Årsberetning om børn indskolingsundersøgt i skoleåret 2011/12.

Jørgensen SE, Svendsen M, Holstein BE. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

2012

Sundhedsplejerskens vurdering af mors psykiske tilstand.

Svendsen M, Brixval CS, Holstein BE, Styregruppen for Databasen Børns Sundhed. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Motoriske vanskeligheder - Sundhedsplejerskernes undersøgelser af motorik ved indskolingen.

Brixval CS, Svendsen M, Holstein BE., Styregruppen for Databasen Børns Sundhed. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 

Årsberetning om børn født i 2010 - databasen børns sundhed.

Brixval CS, Svendsen M, Holstein BE., Styregruppen for Databasen Børns Sundhed. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

2011

Årsrapport for børn født i 2008 og 2009 fra Databasen Børns Sundhed: Amning i 14 kommuner.

Christensen AM, Brixval CS, Svendsen M, Laursen B og Holstein BE, Styregruppen for Databasen Børns Sundhed. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Resumé af temarapporter

Find rapport

Sidst opdateret: 22.06.2021