Skip to main content

Til kommunerne

Statens Institut for Folkesundhed udarbejder hvert år én temarapport med årsrapport på de 0-årige og én temarapport med årsrapport på skolebørn. Temarapporternes emner besluttes af de deltagende kommuner.

Hver rapport indeholder:

  • En gennemgang af den evidensbaserede viden om temaet.
  • Analyser fra den samlede population vedrørende det valgte tema.
  • Årsrapport fra den samlede population.
  • Udvalgte analyser fra de deltagende kommuner.

Udover temarapporterne får kommunen med hver rapport tilsendt yderligere analyser og PowerPoint på egne børn.

Hvert år afholdes et temamøde for de deltagende kommuner, hvor brug af data diskuteres, og den seneste børnesundhedsforskning med tilknytning til Databasen Børns Sundhed præsenteres.

Kontakt formanden for bestyrelsen ledende sundhedsplejerske Pia Rønnenkamp for nærmere drøftelse. Telefon 23647294. E-mail piron@brondby.dk.

Se eksempel på kommunerapport

Klik her

Sidst opdateret: 15.01.2019