Skip to main content

Sundhedsprofil for børn og unge ind- og udskolingsundersøgt i skoleåret 2022/23

28-02-2024

Det er sundhedsplejens opgave at føre tilsyn og monitorere barnets fysiske og psykiske helbredstilstand samt at tilbyde oplysning og vejledning til børn og forældre med henblik på at fremme børnenes fysiske og psykiske sundhed og trivsel. Sundhedsloven angiver rammerne for sundhedsarbejdet i de danske kommuner, og der stilles lovgivningsmæssige krav om almen indsats til alle børn og familier, og yderligere indsats til børn og familier med særlige behov.

Formålet med denne sundhedsprofil er at tegne en profil af de børn og unge, der i skoleåret 2022/23 er ind- og udskolingsundersøgt i de kommuner, der indgår i samarbejdet Databasen Børns Sundhed.
 
Forfattere: Lis Marie Pommerencke, Sanne Ellegård Jørgensen og Trine Pagh Pedersen