Skip to main content

Økonomi

Udgifterne til databasens drift afholdes af de deltagende kommuner og deres regioner. Prisen beregnes på baggrund af antallet af kommuner og deres børnetal. Den enkelte kommunes betaling beregnes ud fra Danmarks Statistiks oplysninger pr. 1.1 hvert år om antallet af 1-årige (dækker data fra første leveår) og 7-årige børn (dækker data fra ind- og udskolingsundersøgelserne). De deltagende regionerne betaler 25  % af det bidrag, deres kommuner betaler.

Databasen Børns Sundhed har udarbejdet en business case, der viser det økonomiske potentiale ved tidlig og systematisk monitorering. Du kan læse den her.

Sidst opdateret: 26.06.2018