Skip to main content

Organisering

Bestyrelsen for Databasen Børns Sundhed har det administrative ansvar for databasen. Forretningsudvalget varetager løbende sager og har ansvar for budgetlægning og regnskabsaflæggelse. Statens Institut for Folkesundhed har ansvar for den daglige drift, foretager analyser af data og udarbejder rapporter til de deltagende kommuner.

Udgifterne til databasens drift afholdes af de deltagende kommuner og deres regioner. Prisen beregnes på baggrund af antallet af kommuner og deres børnetal. Den enkelte kommunes betaling beregnes ud fra Danmarks Statistiks oplysninger per 1.1 hvert år om antallet af 1-årige (dækker data fra første leveår) og 7-årige børn (dækker data fra ind- og udskolingsundersøgelserne). De deltagende regionerne betaler 25  % af det bidrag, deres kommuner betaler.

Databasen Børns Sundhed har udarbejdet en business case, der viser det økonomiske potentiale ved tidlig og systematisk monitorering. Du kan læse den her.

Bestyrelsen for Databasen Børns Sundhed  har det administrative ansvar for databasen. Formand for bestyrelsen er Pia Rønnenkamp, fagchef i sundhedsplejen, MPG, Brøndby Kommune, E-mail: piron@brondby.dk. Du kan se hvem der indgår i bestyrelsen her.

Forretningsudvalget varetager løbende sager og har ansvar for budgetlægning og regnskabsaflæggelse. Du kan læse Databasens forretningsorden her.

Statens Institut for Folkesundhed har ansvar for den daglige drift, foretager analyser af data og udarbejder rapporter til de deltagende kommuner. Medarbejdere på projektet er projektleder Trine Pagh PedersenJanni Ammitzbøll, Sofie Weber PantBjarne Laursen og Pernille Due.

Sidst opdateret: 09.05.2019