Skip to main content

Motorisk udvikling ved indskolingsalderen

22-01-2020

Temarapporten fra Databasen Børns Sundhed handler om motorisk udvikling ved indskolingsalderen og betydningen af motoriske færdigheder for børn og unges sundhed og udvikling, belyst ved hjælp af sundhedsplejerskers journaler.

Der er tidligere udgivet en rapport om motorisk udvikling i det første leveår, og denne rapport om motorisk udvikling ved indskolingsalderen følger op på en tidligere rapport om motorisk udvikling ved indskolingsalderen fra 2012.

 

Forfattere: Trine Pagh Pedersen, Sofie Weber Pant, Janni Ammitzbøll