Skip to main content

Artikler

2018

Standardiseret monitorering af spæd- og småbørns helbred i de kommunale sundhedsordninger

Skovgaard, A. M., Wilms, L., Johansen, A., Ammitzboll, J., Holstein, B. E. & Olsen, E. M. (2018). Ugeskr Læger, 17.

Forældre-barn relationen ved indskoling: Hvad kan man lære af sundhedsplejerskernes journaler? 

Pant, SW, Johansen A, Holstein B (2018).  Sundhedsplejersken nr. 04, oktober 2018, årgang 40

2017 

Behovspleje - omfang og risikofaktorer belyst med Databasen Børns Sundhed

Holstein BE, Johansen A & Pant SW. Sundhedsplejersken 04:6-10, oktober 2017.

Sundhedsplejerskers observationer af børns udvikling i første leveår

Holstein BE, Johansen A & Pant SW. Sundhedsplejersken 01:32-38, februar 2017.

2016

Care around birth, infant and mother health and maternal health investments - Evidence from a nurse strike

Kronborg H, Sievertsen HH, Wüst M Social Science & Medicine 150 (2016)

2014

Breastfeeding practices in relation to country of origin among women living in Denmark: A population-based study.

Busck-Rasmussen M, Fredsted Villadsen S, Nyboe Norsker F, Mortensen L, Nybo Andersen AM, Anne-Marie Nybo Andersen. Matern Child Health J DOI 10.1007/s10995-014-1486-z

2013

Trends in prevalence of overweight and obesity in Danish infants, children and adolescents – are we still on a plateau?

Schmidt Morgen C, Rokholm B, Sjöberg Brixval C, Schou Andersen C, Geisler Andersen L, Rasmussen M, Nybo Andersen AM, Due P, Sørensen TI PLoS ONE 2013; 8: e69860

2011

Opdag psykiske problemer i barnets første leveår

Ammitzbøll J. Sygeplejersken 2011; 14: 58-59

Sundhedsplejerskeordninger deltager i udvikling af en screening for psykiske helbredsproblemer i 9-10 måneder alderen

Ammitzbøll J. Sundhedsplejersken 2011; 5: 38-39.

Øvrige

Database som grundlag for vidensudvikling. Data fra sundhedsplejerskernes daglige virksomhed

Lichtenberg A. Database som grundlag for vidensudvikling – data fra sundhedsplejerskernes daglige virksomhed. Pp. 183-98 i: Lorensen M, Østergaard-Nielsen G, red. Forskning i klinisk sygepleje 2. Metoder og vidensudvikling. København: Akademisk Forlag 2003.

Sidst opdateret: 15.01.2019