Skip to main content

Publikationer

Der udgår flere slags publikationer fra Databasen Børns Sundhed: Sundhedsprofiler udarbejdet af SIF, temarapporter udarbejdet af SIF, videnskabelige publikationer udarbejdet af studerende og forskere samt specialer udarbejdet af studerende.

Endelig er der en udadvendt informationsvirksomhed i ”Ugens Tal” fra Statens Institut for Folkesundhed, hvor vi mindst et par gange om året formidler resultater fra databasen.

Sidst opdateret: 13.08.2018