Skip to main content

Børn og unges søvn

25-05-2023
Søvn har betydning for børn og unges trivsel, og for lidt søvn og forstyrrelser i søvnen kan have helbredsmæssige konsekvenser. Søvn og særligt søvnproblemer er et emne, som fylder hos mange forældre, både i de første år af barnets liv såvel som i teenageårene. Sundhedsplejersken kan derfor spille en vigtig rolle i forhold til at vejlede forældre og unge om søvn samt at identificere børn og unge med søvnproblemer. 

 

Formålet er med denne rapport er: 

  • at beskrive forekomsten af sundhedsplejerskens bemærkninger til søvn i barnets første leveår og at undersøge, om socioøkonomiske og demografiske faktorer og fødselsfaktorer er associeret med sundhedsplejerskens bemærkninger til søvn blandt børn i otte- til timånedersalderen.
  • at undersøge, om sundhedsplejerskens bemærkninger til søvn i otte- til timånedersalderen er associeret med overvægt, motorisk udvikling og trivsel i indskolingsalderen.
  • at beskrive forekomsten af sundhedsplejerskens bemærkninger til søvn blandt unge i udskolingsalderen og at undersøge, om socioøkonomiske og demografiske faktorer er associeret med sundhedsplejerskens bemærkninger til søvn blandt unge i udskolingsalderen.
  • at undersøge, om sundhedsplejerskens bemærkninger til søvn i otte- til timånedersalderen er associeret med sundhedsplejerskens bemærkninger til søvn, mental sundhed og overvægt i udskolingsalderen.

 

Forfattere: Lis Marie Pommerencke, Rikke Rothkegel Carlsson, Katrine Rich Madsen, Trine Pagh Pedersen og Sanne Ellegård Jørgensen