Skip to main content

Om databasen

Databasen Børns Sundhed blev etableret i 2002. Databasen bygger på data fra sundhedsplejerskernes journaler fra hjemmebesøg i barnets første leveår. Siden 2007 har data fra indskolingsundersøgelsen indgået, og fra skoleåret 2016/2017 indgår data også fra udskolingsundersøgelsen. Dette giver en unik mulighed for at følge børnesundheden, prioritere indsatsområder og følge op på disse.

Formålet med Databasen Børns Sundhed er:

  • at monitorere børns sundhedstilstand
  • at monitorere ydelser fra Den Kommunale Sundhedstjeneste
  • at skabe grundlag for videreudvikling af den kommunale sundhedstjenestes ydelser
  • at skabe basis for videnskabelige projekter.

Du kan læse Databasens forretningsorden her

Du kan se, hvem der indgår i samarbejdet her

Sidst opdateret: 15.01.2019