Menu

Trivsel, fællesskab og faglighed

Effect evaluation of Shaping the Social: a settings-based intervention at Danish vocational schools to reduce dropout.

Andersen S
Ph.d. afhandling, 2016
Syddansk Universitet

 

Effects of a settings-based intervention to promote student wellbeing and reduce smoking in vocational schools: A non-randomized controlled study

Andersen S, Rod MH, Ersbøll AK, Stock C, Johansen C, Holmberg T, Zinckernagel L, Ingholt L, Sørensen BB, Tolstrup JS
Social Science & Medicine, 2016;161:195-203. doi: 10.1016/j.socscimed.2016.06.012.

Læs mere

 

Trivsel på erhvervsuddannelserne: Erfaringer fra Ungdomsprofilen 2014 samt interventionsprojektet Trivsel, Fællesskab & Faglighed

Konference: Mental sundhed i Danmark – hvordan fremmes trivslen? (mundtligt oplæg)
Andersen S, Pisinger V
2016;11
Sundhedsstyrelsen, København

 

2016, uge 38, Sociale fællesskaber på erhvervsskoler kan forhindre rygere, der ryger af og til, i at begynde at ryge dagligt

Andersen S, Ingholt L, Rod MH, Tolstrup JS
Ugens tal. Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet 

Læs mere

 

How can we strengthen students' social relations in order to reduce school dropout? An intervention development study within four Danish vocational schools.

Ingholt L, Sørensen BB, Andersen S, Zinckernagel L, Friis-Holmberg T, Frank VA, Stock C, Tjørnhøj-Thomsen T, Rod NH
BioMedical Central Public Health, 2015;15:502. doi: 10.1186/s12889-015-1831-1.

Læs abstract

 

Shaping the Social: design of a settings-based intervention study to improve well-being and reduce smoking and dropout in Danish vocational schools.

Andersen S, Tolstrup JS, Rod MH, Ersbøll AK, Sørensen BB, Holmberg T, Johansen C, Stock C, Laursen B, Zinckernagel L, Øllgaard AL, Ingholt L
BioMedical Central Public Health, 2015;15:568. doi: 10.1186/s12889-015-1936-6.

Læs abstract

 

2013, uge 3, Hash på tekniske skoler

Elever på tekniske skoler vil gerne i dialog om hash
Sørensen BB, Ingholt L
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

2013, uge 43, Indsats på erhvervsskoler

Trivsel, fællesskab og faglighed skal reducere frafaldet på tekniske skoler
Ingholt L, Rod MH, Grønbæk M, Augustsen I
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

Fortællinger om hash på tekniske skoler: Elevernes perspektiver

Kapitel i Dahl HV, Frank VA (red.): Cannabis – forbrug, interventioner og marked i Danmark
Sørensen BB, Ingholt L, Frank VA
2012:s. 83-102
Aarhus Universitetsforlag, 2012

 

Rusmidler på teknisk skole: Forebyggelse, fællesskab og faglige rammer

Ingholt L, Sørensen BB, Axel E, Frank VA
Nordic Studies on Alcohol and Drugs, 2012;29;5:467-484.

 

2012, uge 51, Skolehjem og teknisk skole

Relationer til voksne betyder noget for fællesskab og fastholdelse på tekniske skoler
Ingholt L, Sørensen BB
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

Hvordan man taler om det sociale. Flertalsmisforståelser og gruppepres i klasselokalet

Kapitel i Pedersen MU, Kolind T (red.): Unge, rusmidler og sociale netværk
Rod MH
Aarhus Universitetsforlag, 2010

 

2010, uge 34, Skoleliv på teknisk skole

Unge, der starter på erhvervsuddannelse, søger nye fællesskaber og venskaber
Ingholt L
Ugens tal for folkesundhed 

Læs mere

 

Unges perspektiver på fællesskaber og uddannelsesforløb på de tekniske skolers erhvervsuddannelser

Ingholt L, Sørensen BB, Curtis T, Frank VA
Psyke & Logos, 2010;31:107.
Videnskabelig artikel

 

Vaner udvikles socialt

Et studie af fællesskaber i gymnasiet

Ingholt L
2009;1
Fagbladet Sundhedsplejersken, 8. december 2009

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies