Skip to main content

Trivsel, fællesskab og faglighed

Videnskabelige artikler

Andersen S, Rod MH, Ersbøll A, Stock C, Johansen C, Holmberg T, Zinckernagel L, Ingholt L, Sørensen BB, Tolstrup JS. Effects of a settings-based intervention to promote student wellbeing and reduce smoking in vocational schools: A non-randomized controlled study. Social Science & Medicine 2016;161:195-203.
Andersen S, Tolstrup JS, Rod MH, Ersboll AK, Sorensen BB, Holmberg T, Johansen C, Stock C, Laursen B, Zinckernagel L, Ollgaard AL, Ingholt L. Shaping the Social: design of a settings-based intervention study to improve well-being and reduce smoking and dropout in Danish vocational schools. BMC Public Health 2015;15:568.
Ingholt L, Sørensen BB, Andersen S, Zinckernagel L, Friis-Holmberg T, Frank VA, Stock C, Tjørnhøj-Thomsen T, Rod MH. How can we strengthen students’ social relations in order to reduce school dropout? An intervention development study within four Danish vocational schools. BMC Public Health 2015;15:502.
Rod MH, Ingholt L, Sørensen BB, Tjørnhøj-Thomsen T. The Spirit of the Intervention. Reflections on social efficacy in public health intervention research, Critical Public Health, October 2013.
Ingholt L, Sørensen BB, Axel E, Frank VA. Rusmidler på teknisk skole. Forebyggelse, fællesskab og faglige rammer. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 2012;29:467-484.
Ingholt L, Sørensen BB, Curtis T, Frank VA. Unges perspektiver på fællesskaber og uddannelsesforløb på de tekniske skolers erhvervsuddannelser. Psyke & Logos, 2010;31:107-124. Temanummer ’Ungdom og de unges liv’.

Rapporter/afhandlinger/bøger

Andersen S, Sørensen BB, Ingholt L. Trivsel, Fælleskab & Faglighed på erhvervsskoler. Minirapport. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Andersen S. Effect evaluation of Shaping the Social: a settings-based intervention at Danish vocational schools to reduce dropout. PhD thesis. University of Southern Denmark, november 2016.
Sørensen BB. Sociale relationer og fysiske rammers betydning for ændring af unges praksisser. Ph.d.-afhandling. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, august 2015.
Andersen S, Øllgaard AL, Friis-Holmberg T, Sørensen BB, Rod MH, Zinckernagel L, Laursen B, Ingholt L. Trivsel, tobak og rusmidler. Elevprofil for udvalgte grundforløb på Tech College Aalborg. Skolerapport. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2013.
Sørensen BB, Ingholt L, Frank VA. Fortællinger om hash på tekniske skoler: Elevernes perspektiver. I: Dahl HV & Frank VA (red.). Cannabis – forbrug, interventioner og marked i Danmark. Aarhus Universitetsforlag, 2012.
Der er i alt udarbejdet 10 individuelle rapporter til de deltagende ti skoler. Foruden Tech College Aalborg drejer det sig om Roskilde Tekniske Skole, Syddansk Erhvervsskole, Aarhus Tech, Københavns Tekniske Skole, Silkeborg Tekniske Skole, TEC Teknisk Erhvervsskole Center, Erhvervsskolen Nordsjælland, EUC Vest og Selandia - CEU.
Zinckernagel L, Laursen B, Andersen S, Friis-Holmberg T, Ingholt L, Sørensen BB, Rod MH. Dokumentationsrapport for effektevalueringen af projekt Trivsel, Fællesskab & Faglighed – baseline og follow-up (Intern SIF-rapport). Statens Institut for Folkesundhed, 2012.

 

Vil du læse mere om projektet?

Find projektet her

Sidst opdateret: 01.08.2023