Skip to main content

SPACE - rum til fysisk aktivitet

Videnskabelige artikler

Christiansen LB, Toftager M, Pawlowski CS, Andersen HB, Ersbøll A, Troelsen J. Schoolyard upgrade in a randomized controlled study design - how are school interventions associated with adolescents’ perception of opportunities and recess physical activity. Health Education Research 2017;32(1):58-68.
Aartun E, Boyle E, Hartvigsen J et al. The most physically active Danish adolescents are at increased risk for developing spinal pain: a two-year prospective cohort study. BMJ Open Sport Exerc Med 2016;2:e000097. doi:10.1136/ bmjsem-2015-000097.
Aartun E, Hartvigsen J, Boyle E, Hestbaek L. No associations between objectively measured physical activity and spinal pain in 11-15-year-old Danes. Eur J Pain. 2016;20(3):447-57
Christiansen LB, Madsen T, Schipperijn J, Ersbøll AK, Troelsen J. Variations in active transport behavior among different neighborhoods and across adult lifestages. Journal of Transport & Health 2014;1(4):316-325.
Breum L, Toftager M, Troelsen J. Can schoolyard improvements increase physical activity for the least active students, or just provide better opportunities for the most active?: 1er Congrès international sur le sport et l'activité physique chez l'enfant. Science & Sports, 2014;29(Supplement):S52.
Breum L, Toftager M, Ersbøll AK, Troelsen J. Effects of a Danish multicomponent physical activity intervention on active school transport. Journal of Transport & Health 2014;1(3).
Breum L, Toftager M, Schipperijn J, Ersbøll AK, Giles-Corti B, Troelsen J. School site walkability and active school transport - association, mediation and moderation. Journal of Transport Geography 2014;34:7-15.
Aartun E, Hartvigsen J, Wedderkopp N, Hestbaek L. Spinal pain in adolescents: prevalence, incidence, and course: a school-based two-year prospective cohort study in 1,300 Danes aged 11-13. BMC Musculoskeletal Disorders, 7, 2014.
Aartun E, Degerfalk A, Kentsdotter L, Hestbaek L. Screening of the spine in adolescents: inter- and intra-rater reliability and measurement error of commonly used clinical tests. B M C Musculoskeletal Disorders, 15, 2014.
Toftager M, Christiansen LB, Ersbøll AK, Kristensen PL, Due P, Troelsen J. Intervention Effects on Adolescent Physical Activity in the Multicomponent SPACE Study: A Cluster Randomized Controlled Trial. PloS one 2014;9(6).
Toftager M, Kristensen PL, Oliver M, Duncan S, Breum L, Boyle E, Troelsen J. Accelerometer data reduction in adolescents: effects on sample retention and bias. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2013;10(140).
Breum L, Toftager M, Boyle E, Kristensen PL, Troelsen J. Effect of a school environment intervention on adolescent adiposity and physical fitness. Sports Medicine 2013;23(6).
Toftager M, Christiansen LB, Kristensen PL, Troelsen J. SPACE for physical activity – a multicomponent intervention study. Study design and baseline findings from a cluster randomized controlled trial. BMC Public Health 2011;10;11:777.

Rapporter/afhandlinger/bøger

Toftager M, Pawlowski CS, Andersen HB, Christiansen LB, Schipperijn J, Troelsen J. Det aktive frikvater. Rapport. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2019.
Ladekjær E. Børn i bevægelse. En antropologisk undersøgelse af børn og bevægelse i folkeskolen. Ph.d.-afhandling, Faculty of Health Sciences, University of Southern Denmark, June 2016.
Troelsen J (red.). Space – rum for fysisk aktivitet. Samlet evaluering af en helhedsorienteret forebyggende indsats blandt børn og unge, Center for Interventionsforskning, SDU, 2014.
Troelsen J, Breum L, Toftager M, Højgaard B, Ballegaard SA, Brøcker A. Læring fra Space-projektet. I J. Troelsen (red.), SPACE - rum til fysisk aktivitet: Samlet evaluering af en helhedsorienteret, forebyggende indsats for børn og unge. (s. 195-216). Kapitel Del 6, 2014.
Breum L, Toftager M. Effektevaluering. I J. Troelsen (red.), SPACE - rum til fysisk aktivitet: Samlet evaluering af en helhedsorienteret, forebyggende indsats for børn og unge. (s. 143-175). Kapitel 4.Center for Interventionsforskning, Institut for Idræt og Biomekanik, SDU, 2014.
Christiansen LB. School physical environment: Implications for adolescent active transport and physical fitness. Ph.d.- afhandling. SDU, 2013.
Toftager M. Design, Methods and effects of school-based multicomponent intervention study among adolescents: Space for Physical Activity. SDU, 2013.
Troelsen J. Building in prevention: nudging towards physical activity and public health, in Stock C, Ellaway A (ed.) Neighborhood structure and Health Promotion, Springer Publisher, in press 2013.
Troelsen J (red.). Space – rum til fysisk aktivitet, Center for Interventionsforskning, SDU, 2013.
Troelsen J (red.), Brøcker A, Bro LL, Ballegaard SA, Grøn L, Olesen E, Linke B. Space - rum til fysisk aktivitet: Organisatorisk evaluering og brugerperspektiv på en helhedsorienteret, forebyggende indsats for børn og unge. SDU, Institut for Idræt og Biomekanik, Odense, 2013.
Troelsen J, Linke B. Space-projektets baggrund og opbygning. I J. Troelsen (red.), Space - rum til fysisk aktivitet: Organisatorisk evaluering og brugerspektiv på en helhedsorienteret, forebyggende indsats for børn og unge. (s. 18-49). Kapitel 1. Odense, 2013.
Lokale- og Anlægsfonden: Playspot, - næraktivitetsanlæg som del af interventionsforskningsprojektet ”Space” v/ TrygFondens Forebyggelsescenter. 1 – 66, marts 2011.
Sørensen S. Børns sundhed i relation til kommunal sundhedspolitik – en analyse af kommunale forskelle. Specialeafhandling, februar 2011.
Hansen NB. FRIkvarter eller fysisk aktivitet? En opgave om fysisk aktivitet i frikvartererne blandt skoleelever i 5.-6. klasse og dets sammenhæng med fysisk miljø. Bacheloropgave i Idræt og sundhed, januar 2011.
Bruun L. Unges aktivitetsmønstre i frikvarterer – en kvalitativ undersøgelse af kickstarterindsatsen i Space-projektet, specialeafhandling, SDU, november 2011.
Kirud H, Jørgensen CV. Space – rum til fysisk aktivitet. En magt- og vidensanalyse. Masterafhandling, Københavns Universitet, oktober 2011.
Toftager M, Breum L, Troelsen J. Space – rum til fysisk aktivitet. Udvalgte resultater fra dataindsamling i foråret 2010 blandt elever i 5.-6. klasse fordelt på 14 skoler. SDU, 1-24, november 2010.
Qvist A, Simmons C. Bevægende rammer i unges hverdag. Et kvalitativt studie af de fysiske og organisatoriske rammers betydning for bevægelsesaktivitet i unges hverdag. Specialeafhandling, juni 2010.
Jørgensen A. Muligheder og begrænsninger. Omgivelsernes betydning for unges fysiske aktivitetsniveau. Specialeafhandling, august 2010.
Hessellund L. Motivationsfaktorer af betydning for større børns idrætsdeltagelse – et case studie. Bacheloropgave i Idræt og sundhed, juni 2010.
Jørgensen M. Børn, aktiv transport og idrætsdeltagelse – en undersøgelse af sammenhængen mellem aerob fitness, overvægt, aktiv transport og idrætsdeltagelse for børn i 5.-6. klasse. Bacheloropgave i Idræts og sundhed, juni 2010. 

Vil du l├Žse mere om projektet?

Find projektet her

Sidst opdateret: 01.08.2023