Skip to main content

Forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne

Videnskabelige artikler

Holt DH, Rod MH, Waldorff SB, Tjørnhøj-Thomsen T. Elusive implementation: an ethnographic study of intersectoral policymaking for health. BMC Health Services Research 2018;18(1):54.
Rod MH. The (failed) promise of intersectoral working groups and other rituals in Scandinavian public health. Critical Public Health, 2018:18(1):1-3. 
Pedersen PV, Hjelmar U, Høybye MT, & Rod MH. Can inequality be tamed through boundary work? A qualitative study of health promotion aimed at reducing health inequalities. Social Science & Medicine 2017;185:1-8.
Rod MH, Høybye MT. A case of standardization? Implementing health promotion guidelines in Denmark. Health Promot Int. 2016 Sep;31(3):692-703.
Rod MH. What is Health Promotion Capacity? A relational perspective. Health Organization and Management, 2015;29(2):170-184.
Rod MH, Ingholt L, Sørensen BB, Tjørnhøj-Thomsen T. The Spirit of the Intervention. Reflections on social efficacy in public health intervention research. Critical Public Health 2014;24(3):296-307.
Rod MH, Ingholt L, Sørensen BB, Tjørnhøj-Thomsen T. The Spirit of the Intervention. Reflections on social efficacy in public health intervention research. Critical Public Health 2014;24(3):296-307.
Rod MH, Curtis T. At udskyde det uundgåelige: Om brugen af kausal viden i forebyggende tiltag. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund 2012;17:143-162.
Rod MH. Evidenssproget: om specialistsprog, viden og virkning i forebyggelsen. Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, 2011:15:31-54.

Rapporter/afhandlinger/bøger

Kongsgaard L, Rod MH (red.). Bedre begrundet praksis. Velfærdsudvikling efter evidensbølgen. Copenhagen, Samfundslitteratur, 2018.
Sølvhøj IN, Cloos CØ, Jarlstrup NS, Holmberg T. Monitorering af kommunernes forebyggelsesindsats 2017. Arbejdet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker siden 2013 og anbefalinger til borgere med kronisk sygdom. CFI, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Geil K, Søndergaard DE, Rod MH, 'Organisatoriske og politiske rammer for forebyggelsen i Danmark'. i BB Jensen, M Grønbæk & S Reventlow (red), Forebyggende sundhedsarbejde. 6. udg, Munksgaard, København, s. 21-39, 2016.
Christiansen NS, Holmberg T, Hærvig KK, Christensen AI, Rod MH. Kortlægning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2015. Udvikling i arbejdet fra 2013-2015. CFI, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Rod MH, Jöhncke S. “The social life of evidence: Rationalizing professional practice in the welfare state”, in: V. Steffen et al (eds.), Between Magic and Rationality. On the Limits of Reason in the Modern World, pp. 41-68, København: Museum Tusculanum Press, 2014.
Christiansen NS, Pedersen CH, Holt DH, Christensen AI, Rod MH. Kortlægning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Midtvejsrapport 2014. Statens Institut for Folkesundhed, København 2014.
Friis-Holmberg T, Christensen AI, Zinckernagel L, Petersen LS, Rod MH. Kortlægning. Kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. 2013. Center for Interventionsforskning, Statens Institut for Folkesundhed, SDU, København 2013.
Rod MH. ”From evidence-based policy-making to evidence-based parenting? The ambiguous role of facts in Danish alcohol prevention”, in: M. Hellman, G. Roos, J. von Wright (eds.), A Welfare Policy Patchwork – Negotiating the Public Good in Times of Transition, pp. 163-179. Stockholm: Nordens Välfärdscenter, 2012.
Hvem falder fra rehabiliteringen? En litteraturgennemgang af, hvad der kendetegner de deltagere, der falder fra rehabilitering inden for diabetes-, KOL- og hjertesygdom. Rapport til Region Nordjylland. Due TD. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2011
Gohr C, Bæk-Sørensen AS. Erfaringer med kort alkoholintervention i kommunale sundhedscentre. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2011.
Norman K, Bergmann M, Mikkelsen M, Due TD, Blom AB. Patientrettet forebyggelse i kommunerne: En kortlægning af patientrettede forebyggelsestilbud (rehabilitering) til borgere med type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom og kronisk obstruktiv lungelidelse i alle landets kommuner. Statens Institut for folkesundhed, SDU, 2011.
Norman K, Blom A. Patientrettet forebyggelse i kommunerne 2011. En opfølgende kortlægning af kommunale, patientrettede forebyggelsestilbud i samtlige danske kommuner. Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2011. 

 

Vil du l├Žse mere om projektet?

Find projektet her

Sidst opdateret: 01.08.2023