Evaluering af SUM-partnerskaber

Rapporter/afhandlinger/bøger

Holt DH, Langkilde SM, Højlund H. Evaluering af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til Partnerskaber på Forebyggelsesområdet. Statusnotat 2017. København Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2017.
Jensen HAR et al. Evaluering af Sundheds- og Ældreministeriets pulje til partnerskaber på forebyggelsesområdet. Statusnotat 2016. København: Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2016.
Schjørring MK et al. Partnerskaber. Litteraturstudie og evaluering. København: Statens Institut for Folkesundhed, SDU, 2015.

 

Vil du læse mere om projektet?

Find projektet her