Skip to main content
Ny rapport: Faktorer relateret til sagshenlæggelser ved voldtægtssager

Ny rapport: Faktorer relatere til sagshenlæggelser ved voldtægtssager

Voldtægt er en af de mest traumatiserende oplevelser med omfattende og langvarige negative konsekvenser fysisk og psykisk. I Danmark politianmeldes 500 voldtægter årligt. Et nyt dansk Ph.d. projekt fokuserer på voldtægtsofres møde med det danske retssystem. Den anden af i alt tre rapporter er nu ude.

 

Et nyt dansk ph.d. projekt ved Videnscenter for Psykotraumatologi vil forsøge at give indblik i danske voldtægtsofres møde med det danske retssystem og bidrage med viden om de faktorer, der påvirker voldtægtsofres retslige forløb i Danmark, samt de konsekvenser som det retslige forløb kan have for individets psykiske helbred. Denne viden som vil spredes ud over 3 rapporter vil forhåbentligt kunne bidrage til en optimering af det retslige forløb efter voldtægt på en måde der er psykologisk gavnlig for ofret. Det er Nina Beck Hansen, Louise Hjort Nielsen, Rikke Holm Bramsen, Ole Ingemann-Hansen og Ask Elklit der står bag ph.d. projekter, og de har netop nu udgivet anden rapport af tre omkring anmeldt voldtægt.

Den anden rapport omhandler faktorer relateret til sagshenlæggelser i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi. Her undersøgte man følgende faktorer: forurettedes og gerningsmandens alder, etnicitet, alkohol/stofpåvirkning under overgrebet, mentale helbredsproblemer, betydningen af relationen mellem forurettede og gerningsmand, karakteren af forbrydelsen, tiden fra overgreb til anmeldelse, betydningen af retsmedicinske undersøgelser af forurettede, forurettedes modstand under overgrebet, forurettedes fysiske skader som følge af overgrebet samt betydningen af køn og stillingsgrad ved den betjent, som optog anmeldelsen. Hvis du er interesseret i at se, hvad de fandt signifikant relateret til sagshenlæggelserne, så kan du finde rapporten på vores hjemmeside.

 

Find rapporterne

Den anden rapport kan findes på vores hjemmeside under rapporter, hvor du også finder den første rapport omhandlende flow og frafald i anmeldte voldtægtssager ved Østjyllands Politi. Den tredje vil komme til at omhandle forholdet mellem sagshenlæggelse og den forurettedes psykiske helbred efter overgrebet. Du vil kunne finde den sidste rapport her, når den er færdig.

 

Redaktionen afsluttet: 26.02.2016