Skip to main content

Naturvidenskabens ABC

Undervisningsminister Merete Riisager har nedsat en ekspertgruppe der skal komme med forslag til Naturvidenskabens ABC. LSUL's leder, Claus Michelsen, er en af forskerne der skal være med til at give inspiration og input til ABC'en.

Af LSUL, , 25-09-2018

ABC’en skal med udgangspunkt i de store naturvidenskabelige fortællinger give inspiration til undervisning i grundskolen og på ungdomsuddannelserne. Ekspertgruppen skal udarbejde ABC’en med udgangspunkt i de bærende naturvidenskabelige principper, eksempelvis at vores solsystem er en meget lille del af af de milliarder af galakser, der findes i universet. Det skal være fundamentet for, at eleverne over tid får den dybe forståelse for naturfagene.

”Børn og unge skal have indsigt i naturvidenskabelige opfindelser og landvindinger. De skal forstå de bærende naturvidenskabelige principper, høre om pionerer som Darwin, Einstein og danske Inge Lehmann og forstå vigtigheden af deres arbejde. Det er en del af almendannelsen, men også en vej til, at flere unge får lyst til selv at udforske ny viden og dygtiggøre sig inden for naturvidenskab. Jeg glæder mig til at følge arbejdet med Naturvidenskabens ABC og ikke mindst se, hvordan den kan give inspiration til undervisningen,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Kilde: UVM

Redaktionen afsluttet: 25.09.2018