Skip to main content

Konference: Tourism and Public Awareness of Man-Nature Relations

Konference om samspillet mellem turisme, science centre og læring

Projektet ”Turisme, Menneske, Natur”, der har deltagelse af NAMADI,  afholder den 17.-19. november 2014 en international konference om betydningen af menneskets relationer til den omgivne natur som et nyt element i værdibaseret turisme. Konferencen stiller i en turismekontekst skarpt på forskellige aspekter af naturvidenskabelig formidling på science centre, museer etc. herunder økoturisme.   

Konferencen afholdes på science centret Phänomenta i Flensburg, og  på programmet er professor Stefan Gössling, Lund University, som præsenterer forskningsresultater omkring økoturisme i Skandinavien. Derudover holder professor Scott McCabe, Nottingham University oplæg om læring i forbindelse med turisme.

Konferencen får deltagelse af projektets deltagere samt særligt indbudte forskere, og den sidste dag også med deltagelse af danske og tyske turistorganisationer og repræsentanter fra museer og oplevelsescentre.

Konferencen er resultatet af et helt unikt samarbejde, der er etableret i forbindelse med projektet ”Turisme, Menneske, Natur”, som er et projekt omkring oplevelsesbaseret turisme. Projektets partnere er Fjord & Bælt i Kerteminde, Phänomenta i Flensborg, Multimar Wattforum i Tönning og Arche Warder i Warder samt Syddansk Universitet og universiteterne i Flensburg og Kiel.  Projektet er støttet af Interreg 4a programmet i Syddanmark, Schleswig og K.E.R.N.

Redaktionen afsluttet: 31.07.2014