Skip to main content

Teknologiforståelse

Fra LSULs nyhedsbrev 2018 - 1: Programmering og modellering, droner og robetter, samt PANaMa Camp.

Af LSUL, 27-06-2018

Programmering og modellering

Indenfor rammerne af projekt LabMat, støttet af Region Syddanmarks Uddannelsespulje, har elever fra Henriette Hørlücks Skole arbejder med industrirobotter på Odense Tekniske Gymnasium. To 8.-klasser fra Henriette Hørlücks Skole har været sammen med deres lærere på besøg på Odense Tekniske Gymnasium for at arbejde med industrirobotter herunder at programmere. Formålet med forløbet var bl.a. at undersøge hvordan robotterne og tankegangen i programmeringen kan spille en didaktisk rolle i matematik¬under¬visningen.

Forløbet startede med, at eleverne lærte om at programmere robottens bevægelse og om at styre robottens griber. Efter nogle indledende praktiske programmeringsøvelser fik eleverne til opgave at programmere robotten til at gribe fat om et måleglas, føre måleglasset hen til en skål og hælde vand ud af måleglasset ved at dreje robottens griber med en bestemt vinkel. Det lykkedes alle at programmere robotten til at udføre de ønskede handlinger.
Eleverne skulle dernæst undersøge sammenhængen mellem hvor meget vand, der blev hældt ud af et måleglas, og den vinkel robotten drejede glasset med.

Undervisningsforløbet sluttede med en konkurrence, hvor eleverne skulle bruge deres model for sammenhængen mellem hælde-vinkel og vandmængde, til at forudsige hvor meget robotten skulle dreje glasset for at hælde en på forhånd bestemt mængde vand op.
Derefter fik eleverne præcis ét forsøg til at programmere deres robot. Der var stor forskel på den præcision eleverne endte med i deres model for sammenhængen, og derfor var der også stor forskel i, hvor tæt eleverne kom på den ønskede mængde vand, men alle fik lavet en model, og alle fik robotten til at gøre det, de ville have den til at gøre. Eleverne syn på og opfattelser af programmering og matematik modellering er efterfølgende blevet undersøgt.

Fra Henriette Hørlücks Skole deltog to 8.-klasser og deres lærere Karin Malmstrøm og Servane Charlot, og fra Odense Tekniske Gymnasium deltog Jeppe Munk og Søren Præstegaard . 

Droner og robotter på Mulernes Legatskole

Mulernes Legatskole i Odense og Syddansk Universitet arbejder forsat med at sætte droner og robotter på skemaet i gymnasiet som et fagligt og didaktisk redskab til anvendelsesorienteret og autentisk undervisning på gymnasiets nye studieretning i matematik -fysik-kemi med særligt fokus på droner og robotter. Projektet støttes med midler fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje.

PANaMa Camp

I marts måned var LSUL-medarbejdere på PANaMa Camp med kollegaer fra IPN i Kiel og næsten 100 danske og tyske elever. På campen arbejdes med teknologi for at belyse hvilken rolle teknologi spiller på et arbejdesmarked sammen med naturvidenskab og matematikMaterialer fra forløbet udkommer i løbet af efteråret 2018. Projektet er støttet med midler fra Interreg 5A.

Redaktionen afsluttet: 27.06.2018