Skip to main content

Specialeforsvar - Faglig identitet og undervisning i gymnasiefagene Religion og Fysik

Onsdag d. 12. august forsvarede Per Haystrup Feddersen sit kandidat speciale med titlen: ”Faglig identitet og undervisning i gymnasiefagene Religion og Fysik”.

I specialet har Per taget udgangspunkt i de fordomme, der findes om forskelle mellem et humanistisk fag som religion og et naturvidenskabeligt fag som fysik. Gennem en analyse af såvel officielle læreplaner, anvendt lærebogsmateriale samt rapportering af praktisk undervisning gennem interview viser Per at når man løfter synet op over det strengt fag-faglige blik på fagene, så er der faktisk en del ligheder mellem både metoder, undervisningsformer, identitet og anvendt didaktik fagene imellem. Dette er et blik som Per kan tage med i sit fremtidige virke som lærer på Mulernes Legatskole. Tillykke til Per.

Redaktionen afsluttet: 17.08.2015