Skip to main content

Konference: Science og Teknologi i børnehøjde

Mandag d. 20. november 2017, kl 9-16 afholdes konferencen Science og Teknologi i børnehøjde på Syddansk Universitet, Odense

Konferencen Science og teknologi i børnehøjde sætter fokus på en undersøgelsesbaseret tilgang til aktiviteter, som har til formål at udvikle børns forklaringer og forståelse gennem deres erfaringer, handlinger og refleksioner. Professionelle, der arbejder med børns første otte leveår, vil på konferencen få inspiration til brug af science og teknologi i børnehøjde. Konferencens oplæg giver forskellige bud på, hvorledes science og teknologi kan implementeres i hverdagen i dagplejen, vuggestuen, børnehaven og indskolingen.

Konferencen er støttet med midler fra Lundbeckfonden

Se hele programmet her

Redaktionen afsluttet: 09.10.2017