Skip to main content
Rapport

Undersøgelse af gymnasieelevers scientific literacy

Ny rapport redegør for resultaterne af et følgeforskningsprojekt, som har haft til formål at undersøge, hvad ni gymnasieklasser fik ud af at deltage i Et Sundere Syddanmark, Gymnasiepanelet 2022 (ESSGYM22), et følgeforskningsprojekt til Citizen Science-projektet ’Et Sundere Syddanmark’. Gymnasiepanelet har deltaget i et forløb udviklet af Syddansk Universitetsbibliotek (SDUB), og undersøgelsens fokus har været, om der i forløbet skete en progression i elevernes scientific literacy

Af Lisbet Foged, , 16-09-2022

Følgeforskningsprojektet ESSGYM22 blev gennemført i foråret 2022, hvor en forskergruppe fulgte ni klasser på seks gymnasier i Region Syddanmark. Rapporten ”Undersøgelse af gymnasieelevers scientific literacy ved deltagelse i Et Sundere Syddanmark, Gymnasiepanelet 2022" redegør for resultaterne af gruppens arbejde.

 

Download rapporten her

Følgende spørgsmål bliver besvaret i rapporten

 • Hvordan kan man undersøge gymnasieelevers scientific literacy-kompetencer?
 • Øger deltagelse i et Citizen Science-projekt gymnasieelevernes scientific literacy-kompetencer – og i så fald, hvordan?
 • Hvad oplever gymnasieelever og -lærere at få ud af at deltage iESSGYM22?

  Følgeforskningsgruppen kommer i rapporten med et bud på et metodisk rammeværk for, hvordan man kan evaluere på scientific literacy, ligesom de kommer med en række anbefalinger til, hvordan man i et tilsvarende projekt kan øge elevernes

  • tilknytning til projektet
  • engagement og motivation
  • scientific literacy

  Projektet er gennemført med ni klasser på seks syddanske gymnasier af Maiken Svendsen og Katrine Bergkvist Borch, begge videnskabelige assistenter på STEM-centret FNUG (Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling) under ledelse af professor Connie Svabo og i samarbejde med projektejer Thomas Kaarsted, projektleder Berit Elisabeth Alving og gymnasiekoordinator Mette Fentz Haastrup, alle fra Syddansk Universitetsbibliotek.

   

  Følgeforskningsprojektet består af to dele:

  1. En kvantitativ evaluering af eventuel progression i gymnasieelevernes scientific literacy
  2. En kvalitativ evaluering af hvordan scientific literacy kommer i spil i projektet

  Definition af Scientific Literacy

  Fra OECD Programme for International Student Asessment defineres scientific literacy som den videnskabelige viden, man som individ og reflekterende borger besidder og evner at bruge til at erhverve ny viden og tage beslutninger omkring videnskab.

  Det handler altså om at kunne forstå videnskabeligt arbejde og stille kritiske spørgsmål til det; ikke om at kunne udføre det

  Maiken Svendsen, videnskabelig assistent

  Ud fra OCDs definition af scientific literacy har Syddansk Universitetsbibliotek formuleret seks scientific literacy-kompetencer, som er listet op på side 11 i rapporten.

   

  I rapporten benyttes begreberne ’scientific literacy’ og ’scientific literacy-kompetencer’, hvor man med sidstnævnte forstår de delkompetencer, der kræves for at opnå scientific literacy. Scientific literacy bliver dermed et udtryk for, at man besidder alle delkompetencer.

  Maiken Svendsen, en af forskerne bag projektet, forklarer, at en måde at forstå science literacy på er at se det som videnskabelige ”læsefærdigheder”.

  – Det handler altså om at kunne forstå videnskabeligt arbejde og stille kritiske spørgsmål til det; ikke om at kunne udføre det, siger Maiken.

   

  Læs hele rapporten med konklusioner og anbefalinger her

  Hvad er Scientific Literacy?

  Vil du gerne vide mere om, hvad Science Literacy er, så se videoen her, hvor Maiken Westen Svendsen kort forklarer, hvad begrebet handler om.

  Mød forskeren

  Maiken Svendsen er videnskabelig assistent på FNUG (Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling) på Syddansk Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen om science literacy blandt gymnasieelever i projektet ”Et Sundere Syddanmark, Gymnasiepanelet 2022”

  Kontakt

  Mød forskeren

  Katrine Bergkvist Borch er videnskabelig assistent på FNUG (Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling) og en af forskerne bag undersøgelsen om science literacy blandt gymnasieelever i projektet ”Et Sundere Syddanmark, Gymnasiepanelet 2022”

  Kontakt

  Mød forskeren

  Connie Svabo er professor i STEM-uddannelse og videnskabskommunikation. Hun er leder af FNUG (Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling) på Institut for Matematik og Datalogi (IMADA). Connie har været leder af sideforskningsgruppen, der står bag undersøgelsen om science literacy blandt gymnasieelever i ”Et Sundere Syddanmark, Gymnasiepanelet 2022”

  Kontakt

  Redaktionen afsluttet: 16.09.2022