Skip to main content
DA / EN

Nyt forskningsprojekt i samarbejde med IPN: PANaMa - Perspektiver på arbejdsmarkedet med naturvidenskab og matematik

Hvordan kan undervisningen i Matematik og Science modvirke manglen på kvalificeret arbejdskraft i den dansk-tyske region? Projektet PANaMa ønsker at integrere viden om regionale karriere- og uddannelsesmuligheder i matematik og naturfagsundervisningen.

Grænseregionen har klare erhvervsmæssige styrker inden for landbrug og fødevarer, vedvarende energi og high-tech materiale, som tilbyder attraktive karrieremuligheder i regionen. Projektets mål er at inddrage virksomhedernes faglighed i matematik og naturfagsundervisningen – især i forhold til de mellemlange uddannelser, da der i regionen i løbet af de kommende årtier vil mangler titusinder faglærte medarbejdere. "Hvad skal jeg bruge matematik til, jeg vil bygge vindmøller" spørger Stefanie Herzog retorisk og fortsætter: "Unge mennesker lærer i matematik og naturvidenskab, men de lærer desværre stadig for lidt om deres karrieremuligheder inden for fagene. Målet med projektet er at styrke matematiske og naturvidenskabelige færdigheder som grundlag for den videre faglige uddannelse eller forskning og ved at integrerer mødet med erhvervslivet i undervisningen. Det skal ske gennem flere forskellige metoder.

Uddannelsesambassadører: rollemodeller skal lette overgangen fra skole til job
Panamaprojektet arbejder ikke kun med bidrag til undervisningens indhold. Ved brugen af uddannelsesambassadører vil projektet foreslår en ny måde at de unge vise relevansen af matematik og naturvidenskab undervisning i efter skolen. Unge uddannelsesambassadører vil – i øjenhøjde med eleverne – fortælle om deres vej ind på arbejdsmarkedet. Uddannelsesambassadørerne bliver undervejs i projektet trænet i at demonstrere, hvor nyttigt matematik og forskning er i forhold til at starte en karriere inden for eller uden for den dansk-tyske grænse. Besøg eller praktikophold i regionale virksomheder vil supplerer ambassadørernes møde med eleverne.


Skoleudvikling - information til lærere

En central del af Panama er uddannelse af lærerne. Her tages der udgangspunkt i materialer, som udvikles i løbet af projektet. Det er vigtigt parameter, at det materiale let kan integreres i den daglige undervisning. Lærerne har brug for egnet materiale til at skabe sammenhængen mellem faget grundsten og erhvervslivets behov. Dette gør det muligt for dem at identificere, hvilke aspekter af fag der er efterspørgslen efter i regionen, og på den måde vise deres elever karrieremuligheder. Det langsigtede mål er at opbygge et netværk med skoler og lokale virksomheder eller højere uddannelsesinstitutioner, der er aktive i regionen inden for områder af matematik og naturfag.

Bekæmpelse traditionelle rolle

Det har længe været kendt i erhvervslivet og på videregående uddannelser, at kendskab til matematik og naturvidenskab er rigtig gode betingelser for at forfølge en karriere i regionen. Som Prof. Ilka Parchmann, formand for Panama Network Partners universitetet i Kiel: "Uanset om det er den vedligeholdelse af vindmøller eller optimering af high-tech materialer, så ønsker dette at vise, at disse erhverv lige så spændende for piger og drenge og præcis

Fakta om Panama
Projektet løber frem til oktober 2018 og har et budget på over 1,2 millioner euro. Leadpartner i projektet er Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften und Mathematik i Kiel. Laboratorium for Sammenhængende Uddannelse og Læring er projektpartner. I projektet indgår også en række netværkspartnere: Tekniske Universitet Danmark - Institut for Energikonvertering og -lagring, House of Science - Sønderborg kommune, NTS-center Øst - Vordingborg, NTS-center Syddanmark, Dansk Industri, Fynsk Erhverv, handelskamre i Kiel og Flensborg, Christian -Albrechts universitetet i Kiel, Handwerkskammer Lübeck og NORDMETALL - Foreningen af metal og elektrisk industri eV

 

Redaktionen afsluttet: 31.05.2016