Skip to main content
Forskning

Online Verdensmålsforum

LSUL inviterede til online Verdensmålsforum 1. december 2021 kl. 13-15 med oplæg af postdoc Stine Mariegaard og postdoc Martin Hauberg-Lund Laugesen. Verdensmålsforummet var på ZOOM og åbent for alle.

Program

Kl. 13.00  Velkomst v. Stine Mariegaard
Kl. 13.10-13.40 Oplæg af Stine Mariegaard med plads til efterfølgende spørgsmål
Kl. 13.40-14.10 Oplæg af Martin Hauberg-Lund Laugesen med plads til efterfølgende spørgsmål
Kl. 14.10-14.20   Kort pause
Kl. 14.20-14.45  Diskussion i grupper med afsæt i spørgsmål omhandlende kvalitet i naturfagsundervisningen
Kl. 14.45-15.00 Fælles opsamling

Inquiry-baserede science-erfaringer - intro til Stine Mariegårds oplæg 

Global opvarmning og klimakrise er højaktuelle temaer, som kræver viden og handling. Uddannelse er en af de stærkeste mekanismer, vi kan bruge med henblik på en bæredygtig udvikling. FN’s verdensmål 4 peger på kvalitetsuddannelse. Stine trækker på fund fra sin p.hd.-afhandling ”Kontinuitet i inquiry-baserede science-erfaringer fra daginstitution til indskoling”, som bl.a. viser, at børnene vægter sociale og emotionelle aspekter, når de skal pege på, hvad der er vigtigt for dem, mens det intellektuelle næsten forsvinder. Der er derfor en risiko for, at en intellektuel tilgang til naturfagene med udgangspunkt i specifikke læringsmål vil ødelægge børnenes glæde og nysgerrighed på naturfagene. Stines bud på en tilgang til naturfagene, som inkluderer både det intellektuelle, emotionelle og praktiske, er ECIBSE. (Early Childhood Inquiry Based Science Experience). I oplægget fremstiller Stine den grundlagstænkning, der ligger bag og relaterer den til international forskning.


Krop, sansning, æstetik og følelser i naturfag – intro til Martin Hauberg-Lund Laugesens oplæg

Hvilke roller kan krop, sansning, æstetik og følelser spille i skolens naturfag, når der undervises i klimakrisen og bæredygtighed? Dét og meget andet undersøger Martin for øjeblikket i forskningsprojektet ”Grøn omstilling i grundskolen”. Han fortæller om højaktuelle eksempler på, hvordan man i den danske grundskole meningsfuldt kan inddrage affektivt potentielt intense oplevelser som del af undervisningen, og om hvilke hensyn og forbehold, man som lærer gør klogt i at være opmærksom på. Oplægget vil også kommentere på samtidig forskning inden for uddannelse for bæredygtig udvikling bl.a. under overskriften ”dunkel pædagogik” – se mere her

Nedenfor kan du se Stine Mariegaard og Martin Hauberg-Lund Laugesens oplæg fra dagen:


Deltag på ZOOM

Klik her for at deltage

Om Stine

Stine Mariegaard er ph.d. og postdoc på Laboratorium for STEM Uddannelse og Læring (LSUL).

Kontakt

Om Martin

Martin Hauberg-Lund Laugesen, postdoc, ph.d, og fokusområdeleder i bæredygtighed på Center for Grundskoleforskning.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 24.11.2021