Skip to main content

Projekt

Stort projekt bygger videre på erfaringer fra LSUL

Det nationale program, NAFA, skal øge fokus på naturfags-didaktik både i grundskolen og på professionshøjskolerne. Projektet bygger videre på de mange erfaringer med tværgående samarbejde fra LSUL og kan potentielt gøre Syddansk Universitet til et videnshub på det naturfagdidaktiske område.

Af Jesper Dalgaard Pøhler, , 07-04-2022

Dekan for Det Naturvidenskabelige Fakultet på Syddansk Universitet, Marianne Holmer, har været med i udviklingen af NAFA (Naturfagsakademiet), der nu er blevet til et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark. Programmet er støttet af Novo Nordisk Fonden og Villum Fonden og løber over de næste syv år.

Gitte Miller Balslev, lektor i uddannelsesinnovation på Syddansk Universitets Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG) er en del af programledelsen i NAFA, og leder af programmets forskningsspor, Center of Excellence in Science Education (CESE), som hun står for at udvikle sammen med Martin Krabbe Sillasen fra VIA universitycollege.

– Helt overordnet set undersøger vi, hvad det er, naturfagsdidaktikken kan – og skal kunne – i Danmark med hensyn til at skabe fokus på naturfagene i grundskolen. Vi undersøger, hvordan vi kan styrke naturfagsdidaktikken og øge elevernes motivation og kompetencer, fortæller Gitte Miller Balslev om NAFA, der er bygget op om tre hovedspor:

  1. Læreruddannelsesindsatsen, der skal løfte de naturfagsdidaktiske kompetencer blandt læreruddannere.
  2. Skoleindsatsen, der skal løfte de naturfagsdidaktiske kompetencer blandt naturfagslærere.
  3. Forskningsindsatsen, CESE, som skal udvikle forskning på det naturfagsdidaktiske område i Danmark.

Helt centralt for forskningssporet er et forskningsprojekt, som centerleder på FNUG, Connie Svabo, forestår. Her undersøger hun – i samarbejde med

– Vi ved en del om professionelle læringsfællesskaber i grundskolen, men ikke på professionsskoleniveau, fortæller Gitte Miller Balslev og tilføjer:

–Derfor kommer Connie Svabos projekt til at udgøre fundamentet for den forskning, vi skal udvikle i NAFA.

Om NAFA

NAFA (Naturfagsakademiet) er et nationalt program for kvalificering af naturfagsundervisning i Danmark. Målet er at løfte naturfagsundervisningen på læreruddannelsen og i grundskolen gennem en national strategisk indsats på tværs af sektorer. De seks professionshøjskoler i Danmark, Københavns Universitet, Syddansk Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Astra har taget initiativ til indsatsen.

 

Kilde: NAFA

Professionelle læringsfællesskaber skal styrke naturfagsdidaktikken

NAFA vil gerne etablere et mere systematisk samarbejde mellem naturfagslæreruddannere. Læreruddannelsesindsatsen er organiseret i professionelle læringsfællesskaber, og det er den slags systematiserede fællesskaber, man håber kan være med til at løfte naturfagslæreruddannelserne.

– Ved at kaste lys på det professionelle samarbejde, håber vi, at vi kan styrke opmærksomheden på det. Og så håber vi også på den lange bane, at den læring, vi opnår gennem NAFA, kan smitte af på andre fagområder, siger Gitte Miller Balslev.

Derfor er det alfa og omega, at der bliver opbygget solid viden om professionelle læringsfællesskaber på flere niveauer. Viden, der skal tilvejebringes gennem ny forskning på området. CESE har derfor en udviklingsgruppe, som blandt andet Connie Svabo deltager i, der skal være med til at sætte en retning for den forskning, der bedrives, og som i sidste ende skal bidrage til kapacitetsopbygning på naturfagslæreruddannelserne.

– Det er – så vidt vi ved – første gang, man igangsætter en samlet indsats og arbejder så storstilet og systematisk med et samlet fagområde på selve læreruddannelsen. I andre nationale programmer har man haft fokus på skolerne og skolernes lærere, fortæller Gitte Miller Balslev.

Derfor glæder det også Gitte Miller Balslev, at hun kan trække på værdifulde erfaringer fra LSUL (Laboratorium for STEM Uddannelse og Læring), som er et samarbejde mellem SDU, UCL og UC Syd.

NAFA's tre spor

NAFA forløber i tre spor:

 

  1. Den naturfaglige læreruddannelse gennem kompetenceudvikling af læreruddannere på professionshøjskoler og tilbud rettet mod studerende.
  2. Naturfagsundervisning i grundskolen gennem udvikling af bæredygtige modeller for løbende, fleksibel og kvalificeret efter-/videreuddannelse af naturfagslærere, der opfylder et behov og efterspørgsel hos lærere, skoler og kommuner.
  3. Forskningsbaseret viden om naturfagsundervisning og naturfagsdidaktik gennem oprettelse af et Center of Excellence in Science Education (CESE).

Kilde: NAFA

LSUL viser vejen for tværgående samarbejder

På Syddansk Universitet er der lang erfaring for samarbejde mellem professionshøjskolerne og universiteterne, hvilket LSUL er et eksempel på.

– Det er vigtig erfaring at trække på, når vi i NAFA skal samle professionshøjskolerne og universiteterne på nationalt plan, siger Gitte Miller Balslev.

Hendes håb er, at de sammen kan skabe en national forskningssatsning på det naturfagsdidaktiske område; blandt andet ved at tage udgangspunkt i de gode erfaringer, der allerede er i LSUL. Og det samarbejde har de allerede taget hul på.

– For eksempel er LSUL og CESE netop gået i gang med en række af online forskningsseminarer med både internationale og nationale bidrag. Her inviterer vi åbent og udvider på den måde deltagerkredsen og skaber synergi mellem de mange initiativer, der allerede eksisterer på det naturfagsdidaktiske område, fortæller Gitte Miller Balslev.

Hun fremhæver Syddansk Universitet som det oplagte bud på et videns- og forskningshub i den sammenhæng.

– Syddansk Universitet ligger midt i landet, har allerede etableret FNUG som et forskningscenter for naturvidenskabelig uddannelse og har også Center for Grundskoleforskning og Center for Gymnasieforskning. Det er et super godt udgangspunkt, siger Gitte Miller Balslev.

Hun håber derfor på, at tilknytningen til FNUG kan skubbe på arbejdet med uddannelsesinnovation og opbygningen af uddannelsesforskning inden for de naturvidenskabelige fag, hvor FNUG kommer tættere på innovation i skoler og læreruddannelsen, mens NAFA kommer tættere på universiteterne.

Mød forskeren

Connie Svabo er professor i STEM-uddannelse og videnskabskommunikation. Hun er desuden leder af Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling (FNUG) på Institut for Matematik og Datalogi (IMADA).

Kontakt

Mød projektledelsen

Gitte Miller Balslev er leder af det nationale forskningscenter for naturfagsdidaktik CESE - Center of Excellence in Science Education - under Københavns Professionshøjskole og lektor i uddannelsesinnovation ved Forskningscenter for Naturvidenskabelig Uddannelse og Formidling på Institut for Matematik og Datalogi.

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 07.04.2022